Sputtr.com | Alternative Search Engine

Enkrat

OBVESTILO / NOTIFICATION

Obr. ZPIZ 324-11/7 SLO-ANG 2011/2012 OBVESTILO / NOTIFICATION Za redno izplačevanje pokojnine nam morate enkrat letno (do konca meseca julija) poslati »Potrdilo o ţivetju« in »Izjavo upokojenca«.

OBVESTILO / NOTIFICATION

Obr. ZPIZ 324-36/6 SLO-ANG 2010/2011 OBVESTILO / NOTIFICATION Za redno izplačevanje pokojnine nam morate enkrat letno (do konca meseca julija) poslati »Potrdilo o ûivetju« in »Izjavo upokojenca«.

Glas Slovenije junij 2001/169

Še enkrat: Bog vaju ivi! S srčnimi slovenskimi pozdravi C. Zdra il, Sale - Victoria Draga Stanka in Florjan! Upam, da bo Glas Slovenije še dolgo izhajal.

SSC Connections

Še enkrat vas lepo pozdravljam in vam želim vse dobro v bodočem sezonskem letu. John Kuri Jr. Predsednik. SSC Connections - Spring 1998 Page 2 SSC Connections 2 Logo Contest Last spring the Committee started a contest to select a logo for the Slovenian Summer Camp in honour of our 40th anniversary.

in

ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Priporočeni odmerek zdravila Prolia® je 60 mg enkrat na 6 mesecev v enkratni subkutani injekciji v stegno, trebuh ali zadnjo s tran roke.

The effect of different scion/rootstock combinations on yield ...

Prav tako so imele trte te kombinacije enkrat večjo težo porezanega enoletnega lesa v obeh letih. Ključne besede: vinska trta, Cabernet Sauvignon, cepič, ...

REGIJSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA - KATEGORIJA A1, A2 ...

zmotiš, napačno rešitev enkrat prečrtaj in zraven dopiši pravilno rešitev. Popravki naj bodo jasni. Korekturnih in drugih pripomočkov ne uporabljaj.

THE POSITION OF CONSTITUTIONAL COURTS FOLLOWING INTEGRATION ...

Dovolite mi, da vas še enkrat prisrčno pozdravim in vam za elim prijetno bivanje v Sloveniji. Zahvaljujem se vam za pripravljenost, da aktivno sodelujete na konferenci.

INTERNATIONAL INTERPRETATION WORKSHOPS

... pošta: V preteklih letih sem se udele il delavnic ali usposabljanj na temo interpretacije (ustrezno pobarvaj): • da, enkrat ...

STOJAN KERBLER

... {e enkrat, in sicer na veliki mednarodni razstavi v Bukare{ti in na jugoslovanski razstavi v Beogradu, nato pa leta 1964 {e na {tudentski razstavi v Singapuru. ...