Sputtr.com | Alternative Search Engine

Entiteta

MINING DEVELOPMENT

Last updated 16 July 2009 LIST OF ENTITIES, GOODS AND INDIVIDUALS SUBJECT TO THE MEASURES IMPOSED BY PARAGRAPH 8 OF RESOLUTION 1718 (2006) 1 A) Entities The Committee designated the following entities to be subject to the measures imposed in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006): 1.

INTRACEREBRALNA HEMORAGIJA-UČESTALOST I ZNAČAJ FAKTORA RIZIKA

Ova dva klinička entiteta su po pravilu praćena brzim razvojem teškog neurološkog deficita uz stvaranje uslova za nastanak brojnih sistemskih komplikacija što sve njihovu prognozu čini veoma ozbiljnom.

Tumori mozga kod bolesnika koji su primarno psihijatrijski ...

Stručna javnost je saglasna da mo dani tumori mogu da budu uzrok različite psihopatologije kao i da pojava pojedi-nih psihijatrijskih entiteta najčešće koreliše sa lokalizacijom i lateralizacijom neoplazije.

Bosnia and Herzegovina

Provedba Bosna i Hercegovina, i svi sudovi, uredi, dr avni organi, i tijela kojima posredno rukovode entiteti ili koja djeluju unutar entiteta, primjenjivat će i poštivati ljudska prava i temeljne slobode navedene u stavku 2.

Pristup bolesniku s akutnim koronarnim sindromom

Vol. 12, No. 1, 51 - 63 Uvod i definicija Akutni koronarni sindrom (AKS) stanje je koje oznaËava akutnu, kritiËnu ishemiju miokarda i podrazumijeva dva entiteta: nestabilnu anginu pektoris i infarktmiokarda.

A REVERSIBLE POSTERIOR ENCEPHALOPATHY SYNDROME CAUSED BY ...

Željeli smo ih prikazati zbog potrebe da podsjetimo radiologe i kliničare na postojanje ovog kliničkog i radiološkog entiteta kod paci-jenata oboljelih od prethodno navedenih stanja, radi njegove potencijalne reverzibilnosti u slučaju pra-vovremene primjene adekvatne terapijske strategije, a u ...

BEOGRAD, SRBIJA BELGRADE, SERBIA

tine Čukarice, Beograda, Srbije i entiteta sa prostora bivše Jugoslavije; - afirmacija nacionalnih posebnosti kao i opšteprihvacenih univerzalnih vrednosti;

STATISTICKI BILTEN STATISTICAL BULLETIN STATISTIˆKI BILTEN

2001 2002 01-03.2003 2 - 1.3 % uceŠca entiteta i brcko distrikta u proizvodnji Šumskih proizvoda prema asortimanu % shares of the entities and brcko district in the production of forest assortments m3 ukupno 85,54 83,77 90,80 88,77 79,73 80,44 82,75 total

PROŠIRIVANJE UPITA U GEOLOŠKOM INFORMACIONOM SISTEMU SRBIJE ...

već postojeća višejezična baza imenovanih entiteta (koji obuhvataju i toponime) čime će se omogućiti višejezič. no obeležavanje karata.

Zaraza virusom humane imunodeficijencije i tuberkuloza ...

Incidencija tuberkuloze kolona po~ela je rasti 1980-ih s porastom broja bolesnika koji se smatraju visoko rizi~nima za razvoj ovog entiteta, kao {to su bolesnici zara`eni HIV-om, bolesnici s kro-ni~nom bolesti bubrega i imunosuprimirani bolesnici pro-longirano lije~eni kortikosteroidima.