Sputtr.com | Alternative Search Engine

Erilaisia

Logicalla Rondo-tuotteessa

Interfacing IT Selainten eroja (1/2) • Erittäin vaihteleva CSS-tuki • Eri bugit kaikilla selaimen eri tasoilla • Presentaatiokerroksen bugit • Käyttöjärjestelmän erilaiset widgetit • Erilaisia muistivuotoja vm:ssä • Kommunikaatiokerroksen erot • Erilaisia ominaisuuksia eri ...

HOST COMPANY DETAILS

Kaikkiin tehtäviin kullu myös muita erilaisia suurlähetystön liittyviä tehtäviä. Internship period (duration and time) 3-6 kk. Salary/month

JOKIVUORI PERTTI (2004)

JOKI VUORI PERTTI (2004) Sitoutuminen työorganisaatioon ja luottamus Artikkelin alkuosassa kerrotaan sitoutumisen ja organisaatioon sitoutumisen erilaisia määrityksiä ja merkityksiä.

Mathematics teachers' conception about equations

Aikaisemmin hankitut käsitykset ja kokemukset oppimisesta ja opetuksesta muo-dostavat pohjan opettajien aine- ja ainedidaktisille käsityksille, joten opettajan tiedon erilaisia komponentteja selvitetään teoreettisen viitekehyksen loppupuolella.

Master of Science Thesis

Yritykset ovat esitelleet laajan valikoiman erilaisia laitteita langattomaan viestintään tarkoituksenaan tyydyttää kuluttajien moninaisia tarpeita.

Demethyl (C-11) cezomycin - a novel calcimycin antibiotic

Kalsimysiini-antibiootteja on aiemmin kuvattu Streptomyces - ja Dactylosporangium -suvun bakteereilla, ja eräillä näistä ionoforeista tiedetään olevan erilaisia vaikutuksia biologisissa systeemeissä.

ENSIAPUTAIDOT TUTUIKSI Vapaasti valittavan opintojakson ...

Lisäksi opintojaksolla käsiteltiin erilaisia silmätapaturmia ja niiden ensiapua. Ensiaputaidot tutuiksi -opintojakso oli neljän opintopisteen laajuinen.

TYÖHÖNVALMENNUSKESKUS SALMITUOTTEEN KUNTOUTTAVA ...

Työvoima- ja sosiaalipoliittisten uudistusten aktivoivaa linjaa on jatkettu kehittämällä erilaisia konkreettisia palveluita työelämään sijoittumiselle, kuten työpajatoiminta, ammatillinen kuntoutus, työharjoittelu, työkokeilu ja oppisopimuskoulu-tus.

HUMANISTINEN AMMATTI KORKEAKOULU - Martti Jenu

Tarkastellessani eri kompetenssien korostumista sekä niiden esiintymistä haastateltavien kohdalla huomasin kuinka haastateltavat painottivat täysin erilaisia kokonaisalueita.

A’’

on esitetty useita erilaisia ratkaisumalleja. Yksi kaihi- ja taittovirhekirurgian alan keskeisimmistä kehityssuuntauksista nykypäivänä on mukautumiskykyisten keino