Sputtr.com | Alternative Search Engine

Erozije

Prevalence, Etiology, Risk Factors, Diagnosis, and Preventive ...

Acta Stomatol Croat. 2009;43(3):165-187. PREGLEDNI RAD REVIEW Betul Kargul, Meltem Bakkal Prevalencija, etiologija, rizični čimbenici, dijagnostika i preventivne mjere kod erozije zuba: pregled literature (I. i II. dio) Prevalence, Etiology, Risk Factors, Diagnosis, and Preventive Strategies ...

The Influence of Inter-Row Cover Cropping on Mean ...

Osim toga, na nagibima se na taj nain tlo djelotvorno ötiti od erozije. Zatravljivanje dobiva sve viöe pristalica u znanosti i praksi zbog brojnih pozitivnih uinaka na plodnost tla i zaötitu od erozije.

International Workshop :: April 16-23, 2001 :: Dubrovnik ...

erozije, po ~ari tako er ote ~avaju ~ivot i mogu nosti za pre ~ivljavanje lokalnog stanovni atva. Uni ateni krajobraz tako er ima posredan, ali velik utjecaj i

SGS QUALIFOR

... HCVF 1A - Prašuma Crni vrh - 188.30ha Virgin forests / Prašuma HCVF 4B - Kanjon Une - 464.50 Protection forests against erosion Šume va ne za zaštitu od erozije FMU Drvarsko: ŠPP Drvarsko HCVF 4B - Kanjon Une i Unca - 1914.70ha Protection forests against erosion Šume va ne za zaštitu od erozije FMU ...

Hernije hijatusa jednjaka i GERB kao uzrok krvarenja - A ...

Cameron-ove erozije i ulkusi (linearne ‘eluda~ne erozije i ulkusi kod bolesnika sa hernijom hijatusa jednjaka) Cameron i Higgins 3 su 1986. godine objavili re-zultate

Kompletna knjiga za Branka1

Neke važnije karakteristike koje podržavaju upotrebu biomase u energetskoj industriji su: • Prevencija erozije • Smanjenje opasnosti od požara • Zaštita životinjskog i biljnog sveta i drugih komponen-ti njihovih raznolikosti • Manja emisija štetnih materija iz generatora električne energije ...

Pitanja razine A (Hrvatski / Engleski) Karijesologija 1. Rast ...

/ Histology of the pulp (cell and fibers of the pulp, vasculature and lymphatic supply and nerve fibers)? 13.Abrazija, atricija, erozije, abfrakcija?

Analiza upotrebe i ispoljavanja ne eljenih dejstava ...

S obzirom na opisani mehanizam delovanja NSAIL 1, poznato je da najveću učestalost imaju ne eljeni efekti na GIT, kao što su dispepsija, erozije u GIT-u i ulkus sa gas-trointestinalnim krvarenjima 3, 5, 11−14, 23.

ppf.unsa.ba

59/2 * Jasminka Žurovec, Sabrija Čadro Rizik od erozije na obradivim površinama brdskog dijela Kantona Sarajevo Erosion risk on the arable soils on the hill area of Canton Sarajevo * Hamdija Čivić Uticaj različitih odnosa azota, fosfora, kalija i sorte na prinos i kvalitet salate (Lactuca ...

Septi~ki sakroileitis s apscesom ilija~nog mi{i}a - prikaz ...

Prvi CTsakroilija~nih zglobova (28-og dana bolesti) prikazao je pro{irenje zglobnog prostora i erozije zglobnih ploha lijevog sakroilija~nog zgloba (1a i 1b - glave strelica) te otok ilija~nog mi{i}a s multi-lokularnim apscesom koji je bio veli~ine oko 4 cm (1c i 1d - strelice) Figure 1.