Sputtr.com | Alternative Search Engine

Esvlk

CORRELATION BETWEEN HOMOCYSTEINE AND LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY ...

ESVLK - end-sistolni volumen leve komore EDVLK - end-dijastolni volumen leve komore iEDV - indeks end-dijastolnog volumena leve komore EFLK - ejekciona frakcija leve ...