Sputtr.com | Alternative Search Engine

Faashaddaan

Waxaan ahay kalkaaliye caafimaad. Magaceyga waa.....

Push this call light if you need help. Riix nalka wacitaanka haddii aad caawinaad u baahan tahay. I have to change this dressing. Waa inaan beddelaa faashaddaan.