Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fakulteit

Leadership Staff Research Partnerships and Community ...

FAKULTEIT 7 2010 communiké word in die Fakulteit ingestel om in voeling met veranderende markneigings en kliëntefokus te bly. 2003 - Die eerste vroulike dekaan in die geskiedenis van die Fakulteit, prof Carolina Koornhof, word aangestel. 2004 - Die navorsings-uitsette van die Fakulteit, wat deur personeel en ...

Fakulteit Regte - Personeel Besonderhede

Fakulteit Regte / Faculty of Law Titel / Title Prof Van / Surname Venter Voorletters / Initials F Name / Names Francois Pos Benaming/ Name of position Dekaan / Dean Kwalifikasies / Qualifications Kwalifikasie Qualification Jaar behaal Year Achieved Plek Behaal Place Achieved LL D 1978 ...

Fakulteit Regte - Personeel Besonderhede

Navorsings-fokus / Research focus Fokus Focus Menseregte, Sosiale sekerheidsregte, Sosio-ekonomiese regte, Armoede reg, Grondwetlike hermeneutiek Human Rights, Social security law, Socio-economic rights, Poverty law, Constitutional hermeneutics Onderrigfokus / Educational focus Fokus Focus ...

GROUPING OF SPRING G RADUATION CEREM DRAPING OF HOODS - DATUM ...

dag/ day. datum/ date . deel/ part . tyd/ time . fakulteit/faculty. funksionaris / functionary bande omhang/ draping of hoods ; maandag / monday . 5 september 2011

Theology@Kovsies - May 2010

Theology@Kovsies - May 2010 Fakulteit Teologie Universiteit van die Vrystaat Bloemfontein Tel: 051 401-2667 E-pos: Lyzette Hoffman Besoek ons webwerf Faculty of Theology University of the Free State Bloemfontein Tel: 051 401-2667 E-mail: Lyzette Hoffman Visit our Website Theology@Kovsies - May ...

Sesde Plegtigheid/ Sixth Ceremony/ uMsitho Wesithandathu ...

PROGRAM VIR DIE SESDE PLEGTIGHEID DIE FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE (GROEP B)** ’n Vriendelike beroep word op alle aanwesiges gedoen om selfone af te skakel en nie die saal tydens die plegtigheid te verlaat

FAKULTEIT GESONDHEIDSWETENSKAPPE

1 faculty of health sciences stellenbosch university guidelines for the selection of speech-language and hearing therapy students in the allied health sciences 2011 a. general information 1.

APPLICATION FORM/AANSOEKVORM 2012

vir aansoek let op bladsy 8): 12:00 die laaste vrydag in augustus faculty of economic and financial sciences: 12:00 the last friday in september fakulteit ekonomiese en finansiËle wetenskappe: 12:00 die laaste vrydag in september faculty of economic and financial sciences: postgraduate 12:00 the last ...

FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE

FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE ***** ***** PhD *** BARNARD, Desire . CONRADIE, Riaan . DU PREEZ, Franco Bauer

FAKULTEIT OPVOEDKUNDE

FAKULTEIT OPVOEDKUNDE ***** ***** PhD *** DU PREEZ, Petro MALAN, Sharon Brenda NATHANSON, Rénee Riette NEL, Celeste VAN SCHALKWYK, Susan Camille PhD (Sportwet) ***** BOCK JONATHAN, Bronwyn Bridgitte DE KLERK, Danelle Ria MEd CUM LAUDE ***** JARVIS, Janet MEd *** ...