Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fakulteta

Univerza v Mariboru University of Maribor

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za strojništvo Faculty of Mechanical Engineering Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Faculty of Electrical Engineering and Computer Science UČNI NAČRT PREDMETA / SUBJECT SPECIFICATION Predmet: Energetska elektronika ...

Institut français Charles Nodier Ljubljana

Univerza v Ljubljani Biotehniøka fakulteta Institut français Charles Nodier Ljubljana Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta

MILAN VIŠNJIĆ DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA REDOVNI PROFESOR

MILAN VIŠNJIĆ DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA REDOVNI PROFESOR KATEDRA Hirurgija PREDMET Hirurgija sa ratnom hirurgijom - Plastična hirurgija E mail visnic@medfak.ni.ac.rs GODINA STICANJA POSLEDNJEG ZVANJA 2001 GODINA I MESTO ROĐENJA 1950, Kupinovo, Kuršumlija DOKTORSKA TEZA "Mogućnosti ...

No Slide Title

Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani Registracija zdravil Registracija zdravil Prof. dr. Lovro Stanovnik Prof. dr. Lovro Stanovnik Inštitut za farmakologijo in Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo ...

UNIVERZA*V*LJUBLJANI* FAKULTETA*ZA*UPRAVO*

ii POVZETEK* * Sodobne*Ustave*evropskih*držav,*ki*so*nastale*v*zadnj ih*desetletjih,*poudarjajo* pomen*človekovih*pravic*in*temeljnih*svoboščin.*Če*z*njimi*primerjamo*Ustavo*RS,* lahko*ugotovimo, *da*vsebuje*celovito*ter*dovolj*pop olno*ureditev*človekovih*pravic*in* temeljnih*svoboščin ...

Bibliografija radova nastavnika i saradnika Stomatološkog ...

Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet Bibliografija radova nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za kemijo ...

1 Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Faculty of Chemistry and Chemical Engineering UČNI NAČRT PREDMETA / SUBJECT SPECIFICATION Predmet: Koordinacijska kemija Subject Title: Coordination Chemistry Študijski program

BARCHAN DUNES - Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko ...

Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Oddelek za fiziko Smer: naravoslovna fizika BARCHAN DUNES Seminar 2 Author: Barbara Horvat

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNISKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO

univerza v ljubljani biotehniska fakulteta oddelek za agronomijo janez hacin regulation of nodulation and interstrain competition in soybean (glycine max l., merr.)

Univerza na Primorskem

Fakulteta za management Koper, èlanica Univerze na Primorskem, praznuje letos 10. obletnico delovanja. V teh desetih letih je fakulteta postala pomembna izo-bra evalna in znanstvena institucija v slovenskem visokošolskem in raziskoval-nem prostoru.