Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fakultetin

MICRO-NUTRIENT STATUS SURVEY IN KOSOVO

i A collaborative survey by: United Nations Children's Fund (UNICEF - Kosovo Office) National Institute for Public Health, Prishtina Institute of Public Health, Zvecan Institute for Biochemistry - Diagnostic Center, UMCC of Kosovo National Research Institute for Food and Nutrition, Rome, Italy ...

TEST MODEL PER GJUHEN ANGLEZE

TEST MODEL PER GJUHEN ANGLEZE Testi i gjuhës angleze, si lëndë me zgjedhje, për provimin e Maturës Shtetërore do të pëmbajë 50 kërkesa.

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI JURIDIK

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI JURIDIK Prishtinë, 22 prill 2011 Rezultatet nga Provimi i Ndërmjetëm nga Lënda "Organizatat Ndërkombëtare" i mbajtur më 4 prill 2011. 1 Nr.

Hënë) dhe do të përfundojë më 19.08.2011 (e Premte ...

shtatorit do të fillojnë nga data 22.08.2011 (e Hënë) dhe do të përfundojnë më datë

PROGRAMI DHE ABSTRAKTET

Të nderuar Kolegë! është kënaqësia jonë që në datat 29-31 tetor 2009 do të jemi përsëri bashkë në këtë kuvend të rëndësishëm të stomatologëve, pikërisht në Kongresin e i-rë ndërkombëtar m barëshqiptar. në mënyrë të natyrshme ne kaluam nga 14 konferenca vjetore ...

SYLLABUS Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Prishtinës ...

LËNDA: BAZAT E STATISTIKËS. Niveli i kursit: Bachelor. Lloji i kursit: Obligative. Viti i studimeve. Viti i I; 2010/2011 : Semestri: II. Kodi dhe shifra e lëndës:

Assitent Professor Elona Gjebrea, Ph.D.

Tekst mesimor per Fakultetin e Mjekesise, Departamenti i Infermieris Universiteti i Tiranes, Tirane, Ora 200, ISBN: 99943-813-7-7. 12 . Gjebrea, E.Halimi Biologjia e pergjithshme dhe humane, Tirane, Ufo Press, 2008.

K O N K U R S - Për regjistrimin e studentëve në ...

K O N K U R S Për regjistrimin e studentëve në fakultetet e Universitetit të Evropës Juglindore për vitin akademik 2011/2012, sipas modelit të cikleve të studimeve

Zyra e Koodrinatorit për veri të Qeverisë së Kosovës

2011 zyra e koordinatorit pËr strategjinË e veriut . tË kosovËs raporti mbi institucionet paralele

Lista e Bartësve Privat të Arsimit të Lartë të ...

Lista e Bartësve Privat të Arsimit të Lartë të akredituar sipas vendimit të Qeverisë së Kosovës nr.04/134 të datës 14 korrik 2010: Institucioni i akredituar Programet e akredituara Programet e akredituar për një vit me kusht Programet e pa akredituar Kolegji AAB-Riinvest ...