Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fakultetsko

THE MINING-GEOLOGICAL-PETROLEUM ENGINEERING BULLETIN ...

the mining-geological-petroleum engineering bulletin publication of faculty of mining, geology and petroleum engineering university of zagreb

Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i ...

Demonstratore za pomoć u nastavi predlaže Odsjek, a potvrđuje Fakultetsko vijeće. Rad demonstratora za pomoć u nastavi traje tijekom održavanja nastave i ispitnih rokova, u

Na temelju članka 47. Statuta Filozofskoga fakulteta ...

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET Na temelju članka 47. Statuta Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 25. veljače 2009. godine, d o n o s i ODLUKU o upisu u višu godinu I. Student stječe pravo upisa u II. godinu studija s ...

Na temelju članka 29., 41., 42., i 43. Statuta Medicinskog ...

Na temelju članka 29., 41., 42., i 43. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Fakultet) Fakultetsko vijeće, na sjednici održanoj dana 11. travnja 2006. godine, donijelo je

P R A V I L N I K O ORGANIZACIJI I IZVO Đ ENJU ...

Ukoliko Vijeće PDS utvrdi da pristupnik ne ispunjava potrebne uvjete, donosi o tome odluku o kojoj izvješćuje pristupnika. Članak 100. Fakultetsko vijeće na prijedlog Vijeća PDS imenuje Povjerenstvo za disertaciju i potencijalnog mentora.

2 jednog člana za povjerenstvo koje će imenovati sastavnica ...

2000., Fakultetsko vijeće je nakon rasprave i primjedaba na 2. izvanrednoj sjednici održanoj 04. travnja 2006. godine donijelo ovaj PRAVILNIK O IZBORIMA U ZNANSTVENO-NASTAVNA,

PRAVILA* ZA*IZVEDBU*POSLIJEDIPLOMSKOG*DOKTORSKOG*STUDIJA ...

Mefos_Plan_izvedbe_poslijediplomskog_studija_2008 Mefos_Plan_izvedbe_poslijediplomskog_studija_2008 * *

Privredno društvo Q-EXPERT INTERNATIONAL d

fakultetsko obrazovanje − posedovanje vozačke dozvole B kategorije − spremnost za česta putovanja kod korisnika naših usluga . Mi nudimo: − mogućnost praktičnog usavršavanja kroz rad sa širokim spektrom

PRAVILNIK O DOKTORSKOM STUDIJU NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU ...

1 Na temelju Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu i članka 23. Statuta FER-a, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva na svojoj 599. redovitoj sjednici odr anoj dana 30. lipnja 2010. godine, donijelo je PRAVILNIK O DOKTORSKOM ...

UPUTE* ZA* PISANJE* IZVJEŠĆA* ZA* IZBOR* PRISTUPNIKA* U ...

UPUTE * ZA * PISANJE * IZVJEŠĆA * ZA * IZBOR * PRISTUPNIKA * U * ZNANSTVENO* NASTAVNO * ZVANJE* OPĆI*DIO* Navesti:* • predmet*(izbor*xy*u*zvanje)* • poziv*na*broj*(navesti*broj*dopisa*kojim*Fakultetsk o*vijeće*imenuje*stručno*povjerenstvo) * • naslov:*Fakultetskom*vijeću*Medicinskog ...