Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fasi40tetri

saappaattrriiaarrqqooss eo.t,fyb

gamodisxuTSabaTobiT.#8(361). 2006w. 2-88 marti. fasi40TeTri.gamoicema1999wlis7ianvridan ssaappaattrriiaarrqqooss saqarTvelos eo.t,fyb sapatriarqos

uwyebani

gamodisxuTSabaTobiT.#27(380). 2006w. 13-119 ivlisi. fasi40TeTri.gamoicema1999wlis7ianvridan ssaappaattrriiaarrqqooss saqarTvelos uwyebani sapatriarqos