Sputtr.com | Alternative Search Engine

Financuar

Title: UN-HABITAT Municipal Spatial Planning Support ...

PROGRAMI SHKURTAZ Titulli: Programi i UN-HABITAT-it për Mbështetjen e Planifikimit Hapësinor Komunal në Kosovë Kohëzgjatja: Program 2-vjeçar, deri më 31 tetor 2007 Financimi: 3,000,000 dollarë amerikanë Financuar nga: Qeveria e Suedisë përmes SIDA-s, Agjencisë Suedeze për Zhvillimin dhe ...

Kosovo National Conference on Corporate Social Responsibility

Kosovo CSR Baseline Study • Funded by UNDP Office in Bratislava, Slovakia • Managed by UNDP Kosovo • Implemented by MDA, Kosovo • Supported by UNDP Albania, Ethics Resource Center in WDC, and Canadian Outcome Research Institute in Calgary Studimi Fillestari PKSHsёnёKosovё • Financuar ngaUNDP Bratislava ...

FINANCUAR NGA: CRCD

jorgji aristith duni jani vangjel duni andon vangjel spiro dhimiter martino spiro kozma gjikuria,fotaqi kosta duni koco spiro duni dhimosten thoma

Ligji per edukimin parashkollor-shqip

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo _____ Ligji Nr. 02/L-52 MBI EDUKIMIN PARASHKOLLOR ...

Emri I drejtorit

Lista e Institucioneve parashkollore të Komunës së Prishtinës. Dardani Lista e Institucioneve parashkollore të Komunës së Prishtinës Nr.re. Emri I institucionit Adresa Emri I drejtorit Telefonat Dita e shkollës 1 I.P. "Dielli" Afrim Zhitia - Kodra e Diellit Arguriana Kastrati 038-247 ...

CHwB Kosovo office Report series No. 12 / 2008

Publikues i : CHwB - Trashëgimia kulturore pa kufij, Kosovë Projekti: Trashëgimia e mbetur e Prishtinës Financuar nga: SIDA - Agjensioni suedez për zhvillim dhe kooperim ndërkombëtar Menaxhimi i projektit: CHwB - Trashëgimia kulturore pa kufij, Kosovë Vlora Rizvanolli, arkitekte Grupi planifikues i ...

gazeta 79 ok

Botim i shoqatave mjedisore "Ekolëvizja" Nr. 80, viti i katërt i botimit, 22 SHKURT 2008 Çmimi: 40 LEKË C M Y K 6 FABRIKA ÇIMENTOJE x CO 2 SI U PERMIRESUA MJEDISI ?

Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg ...

Në vijim jepen kontakt-informatat e dy personave të emëruar nga Ministria, për secilën fushë të financuar nga Programi PROGRES - Kontakt-pikat nacionala Aleksandra Spasovska, tel: +389 2 3106 358, aslavovska@ mtsp.gov.mk Ankica Ivanovska Tel. + 389 2 3106 358 aivanovska@mtsp. gov.mk FuSHA Kontakt-personi ...

FINANCUAR NGA: CRCD

stefo foto makoci kozma vasil bifsha koco arqilea bashi edmond osman rexha spiro sofokli duni llaqi llambro duni spiro sofokli duni,llaqi llambro duni

www.gjirokastra. org or contact the

Në këtë seminar shumë organizata nga Ballkani Perëndimor, përfituese të programit të quajtur SECTOR për shoqërinë civile dhe mjedisin e të financuar nga SIDA (Agjencia Suedeze e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar) u mblodhën për të diskutuar e për të nxjerrë mësime nga ...