Sputtr.com | Alternative Search Engine

Flamuri

soneti_final_01

Microsoft Word - soneti_final_01.doc

SHQIPËRIA DHE BASHKIMI EUROPIAN

1—3 Falënderime Instituti i Studimeve Ndërkombëtare i është mirënjohës Fondacionit Friedrich Ebert për mbështetjen e projektit " Të kuptojmë Integrimin Europian", komponent i të cilit është edhe ky botim informues rreth mardhënieve të Shqipërisë me Bashkimin Europian ...

MANUALI I BIOSIGURISE NE LABORATOR

1 "Manuali i biosiguris* n* laborator" paraqet p*rkthimin dhe adaptimin n* gjuh*n shqipe t* punimit "Laboratory biosafety manual"- botimi i tret*, Organizata Bot*rore e Sh*ndet*sis*, Gjenev*, 2004, i kompletuar me "Klasifikimin e agjent*ve biologjik*" q* p*rfaq*son përkthimin e Aneksit III të ...

KËSHILLI I BASHKIMIT EUROPIAN Bruksel, 20 Shkurt 2002

KËSHILLI I BASHKIMIT EUROPIAN Bruksel, 20 Shkurt 2002 REZULTATET E VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT. Tema: Program pune i detajuar për arritjen e objektivave të sistemeve të arsimit dhe të trajnimit në Evropë.

Statistika per Pyjet

Statistika per Pyjet ( Pyjet dhe Kullotat ) Pyjet dhe kullotat mbulojne rreth 1,5 milion hektare ose 52% te siperfaqes totale te Shqiperise.Mbeshtetur ne te dhenat kadastrale te vitit 2005, pyjet mbulojne 1.043 mije hektare ose 36% te siperfaqes totale, e cila eshte klasifikuar, ne pyje te larte ...

Flamuri_corel_12

Flamuri_corel_12

Plani Zhvillimor i Shkolles

9 Një shembull për shkollën fillore “Flamuri” VIZIONI: Shkollë cilësore, që i kontribuon ndërtimit të MISIONI: Ofrimi i kushteve për formim

MENAXHIMI I KOHËS VEPRA

Sipas këtij vendimi, flamuri shqiptarë mund të përdoret vetëm në ditët festive të komunës, por jo edhe gjithmonë siç ishte më parë, kurse flamuri shqiptarë barazohet me flamujt e bashkësive tjera etnike, pa marrë parasysh se a janë shumicë apo pakicë në njësinë e vetadministrimit ...

GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI

21 GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI Gjimnazi i shkencave shoqërore, gjimnazi i shkencave natyrore, gjimnazi matematikë dhe informatikë (4 orë në javë, 132 orë në vit) Gjimnazi i gjuhëve (5 orë në javë, 165 orë në vit) HYRJE Programi i klasës së dymbëdhjetë është pjesë e programit ...

GËZUAR NJË VJETORI I PAVARËSISË KOSOVË !

Një ndihmesë të çmuar çështjes kombëtare i dha me revistën Flamuri Arbrit , që botoi në vitet 1883-1885. Në Testamentin politik (1902) shprehu optimizmin në të ardhmen e Shqipërisë dhe pakënaqësinë e tij ndaj politikës imperialiste të Italisë ndaj atdheut të të parëve.