Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fotografije

X MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE NA TEMU „PRIRODA" 10th ...

KFFA "PONJAVICA" Banatski Brestovac Srbija/Serbia Patronat FSS /Patronage PAS 2011/10 Patronat FIAP /Patronage FIAP 2011/053 10 th International "Nature" Photo Contest X MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE NA TEMU „PRIRODA" 10 th INTERNATIONAL „NATURE" PHOTO CONTEST Tema/Theme A PRIRODA/NATURE ...

ZGODOVINA FOTOGRAFIJE Seznam temeljne in dopolnilne ...

1 ZGODOVINA FOTOGRAFIJE Seznam temeljne in dopolnilne študijske literature I/ Obči pregledi 1. Helmut GERNSHEIM, A Concise History of Photography , Dover Publications, New York, 1986, (3., revidirana izdaja; prvi dve v sodelovanju z Alison GERNSHEIM) 2.

4. VALJEVSKI SALON FOTOGRAFIJE "ŽIVOT 2010"

4. VALJEVSKI SALON FOTOGRAFIJE "ŽIVOT 2010" 4. PHOTO SALON OF VALJEVO "LIFE 2010" Rezultati / Results . Kolekcije fotografija / Collection of photos

Primljene fotografije/ Accepted Photos

Branko Matic CRNI DRAGULJI Serbia Branko Matic PODGORINA Serbia Branko Matic DRUGARICE Serbia Dragan N. Djurdjevic APRIL IN BALINOVIC Serbia Dragan Krunic DZEZER Serbia Dragan Krunic SAPTAC Serbia Milan Veselinovic MAGAZA SA KOPOVA 2 Serbia Milan Veselinovic TOPLO- HLADNO Serbia Enrique Lopez ...

FAKULTET PRIMEWENIH UMETNOSTI FACULTY OF APPLIED ARTS

mr Olivera STOJADINOVI], vanredni prof. - predmet Pismo Danilo STOJANOVI], redovni prof. - predmet Unutra{wa arhitektura Vladimir TATAREVI], docent - predmet Osnovi fotografije mr Lana TIKVE[A, asistent - predmet Unikatna keramika dr Milanka TODI], redovni prof. - predmet Istorija umetnosti mr Mirjana TOMA ...

"1st INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY NOVI SAD" "PRVI ...

"1st INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY NOVI SAD" "PRVI INTERNACIONALNI SALON FOTOGRAFIJE NOVI SAD" Awards Theme C) Monochrome Fiap Gold - Zlatko Balentic - Croatia - Surprise Psa Gold - Ciaran Whyte - Ireland - The Back Loft Upi Gold - Neda Racki - Croatia - Dancing on the stairs FSS Gold - Jan ...

STOJAN KERBLER

Brane Kovi~ meni (Za fotografijo, v: 150 let fotografije na Slovenskem : 1945-1990 , Mestna galerija Ljubljana, 1990, str. 14), da je bila Fotogrupa [OLT pred-vsem prostor, kjer so imeli nadarjeni fotografi dobre mo`nosti, da razvijejo svoje sposobnosti.

"1st INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY NOVI SAD" "PRVI ...

"1st INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY NOVI SAD" "PRVI INTERNACIONALNI SALON FOTOGRAFIJE NOVI SAD" Awards Theme B) Color Fiap Gold - Devers Christian - Belgium - Radiations Psa Gold - Giorgio Paparella - Italy - World of instants Upi Gold - Herman Cater - Slovenia - Alone FSS Gold - Henry Ho ...

Sadržaj / Contents

75 miroslav mikota, rahela kulčar, zdenko jecić: digitalno snimanje u podruČju primijenjene i umjetniČke fotografije digital shooting in area of applied and art photography.....

ALNE    FOTOGRAFIJE

Spo tovane fotografinje in spo tovani fotografi! Z veseljem, ponosom in zanosom e èetrto leto zapored, èlani Fotografskega dru tva Grèa iz Koèevja, pripravljamo mednarodni salon digitalne fotografije z imenom Narava.