Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fraksionet

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

... Dhjamra prej kockave ose mbetjeve Prodhime prej materialeve të çdo kreu përveç atyre të krerëve 0201, 0202, 0204 ose 0206 ose kockave të kreut 0506 - Të tjera Prodhime në të cilat të gjitha materi-alet e Kapitullit 2 të përdorur janë tërësisht origjinuese 1504 Dhjamra e vajra dhe fraksionet e ...

Shërbimi i ri Informativ për Kosovën

Vendimmarrësit duhet të sigurohen që i njëjti të mbroj dhe shërbej publikun e jo fraksionet kriminale ose politike," tha Robert Parker, Drejtor për Evropë, Saferworld.

LISTA E VEPRIMEVE PUNUESE OSE PËRPUNUESE QË KËRKOHEN PËR ...

... të tjera derri dhe shpendësh i përfituar nga presimi ose me anë të tretjes.-dhjamra nga kockat e mbetura Dhjamra të gjedhëve, deleve apo dhive, si material i parë ose i përfituar nga presimi ose me anë të tretjes.-dhjamra nga kockat e mbetura - të tjera Dhjamra dhe vajra dhe fraksionet e tyre ...

Bul. Shk., Ser. Shk. Nat. (Universiteti i Shkodrës “Luigj ...

metaleve Fe,Mn,Ni,Zn,Cu,Pb,Cd në fraksionet e ndryshme të sedimenteve të lagunave Viluni, Kune dhe Patoku. Pjesa e ekstraktueshme u përcaktua pas ndarjes së sedimentit

Kompostimi në Maqedoni - Alternativë e shëndoshë apo ...

dekompozues i PKN si një nga fraksionet kryesore të plehrave të krijuara në Maqedoni, dhe në anën tjetër janë plehrat nga sektori bujqësor.

Programi i Konferencave të Seksionit të Bujqesise dhe Mjedisit

Efekti i pleherimit ne permiresimin e cilesive te tokave magneziale. 15:15 FLORIJE TAHIRI, RIZAJ M, BEHRAMI S, MAKOLLI V, RESTELICA S. Fraksionet e plastikes ne mbeturinat komunale. 15:30 MUHARREM SALIHAJ, ASLLAN VITAKU, NYSRET AVDULLAU Procesi i kompostimit sipas sistemit te ashtuquajtur AGILE ...

© Agjencia e Kosoves per Mbrojtjen e Mjedisit

Figura 2: Fraksionet e mbeturinave komunale (%) Figura 3: Përqindja e grumbullimit të mbeturinave sipas vendit të hedhjes për regjionin e Prishtinës

Armët e Vogla dhe Armët e Lehta në Evropën Juglindore

Kjo, nga ana tjetër, ka krijuar boshllëqe të pjesshme për sa i përket sigurisë, boshllëqe që shpejt i mbushën fraksionet e armatosura ose grupet kriminale të organizuara.

Është arrestuar ish Drejtori i Përgjithshëm i Kompanisë ...

dhe çfarë do të ndodhë me fraksionet e shkëputura, para ose pas zgjedhjeve, për liderin e ardhshëm të LDK’së. Me dorëheqjen e dhënë, Fatmir Sejdiu i

FLETORJA ZYRTARE

... 13 08 Mbetje të lëngshme ujore dhe koncentratet ujore nga rehabilitimi i ujërave nëntokësore, të tjera nga ato të përmendura në 19 13 07 20 MBETJET URBANE (MBETJET SHTËPIAKE DHE TREGTARE, MBETJE INDUSTRIALE E INSTITUCIONALE TË NGJASHME) PËRFSHIRË FRAKSIONET E MBLEDHURA VEÇMAS 20 01 Fraksionet ...