Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fruthi

Translation of Vaccine-Related Terms Into English

Fruthi Measles Albanian Furuq Smallpox Somali Gelekoorts Yellow Fever Dutch Gordelroos Varicella Dutch Gowracato Diphtheria Somali Griep Influenza Dutch

Foreign Language Terms

Foreign Language Terms Table 1: Disease, Vaccine, and Related Terms Albanian Difteria Diphtheria Fruthi Measles Pertusisi Pertussis Tetanozi Tetanus

Foreign Vaccine–Related Terms

Fruthi Measles Albanian Gordelroos Varicella Dutch Gowracato, Gawracatada Diphtheria Somali (Anti) Gripa (Against) influenza Romanian Gripa Influenza (flu) Bosnian ...

Foreign Language Terms

Foreign Language Terms Aids to translating foreign immunization records. Table 1 ... Fruthi : Measles ; Pertusisi : Pertussis ; Tetanozi : Tetanus

Coordinamento del progetto: Azienda U.S.L. di Cesena Dott.ssa ...

infektive: si poliomeliti, tetani, difteriti, hepatiti, morbili, fruthi, parotiti… Pjesa me e madhe e vaksinave ne Itali eshte e detyrueshme, qe pas lindjes

Foreign Language Terms

Foreign Language Terms Table 1: Disease, Vaccine, and Related Terms Albanian Difteria Diphtheria Fruthi Measles Pertusisi Pertussis Tetanozi Tetanus

Shёndet pёr tё gjithё

frymëmarjes, fruthi, kolli i keq, si dhe AIDS e malaria. Influenca (Influenza): një semundje infeksionale që shkaktohet nga viruset influanca, e njohur

NISMË PËR AVANCIM TË PËRSHPEJTUAR TË TË DREJTAVE TË ...

Kjo vlen sidomos për sëmurjet siç janë: poliomieliti dhe fruthi. Vdekshmëri nga këtë sëmurje ka ndodhë te popullata shqiptare e cila ishte në pozitë ...

Kujdesi spitalor për

6.4.1 fruthi i rëndë i komplikuar 154 6.4.2 fruthi (jo i rëndë) 157 6.5 septikemia 158 6.6 ethet tifoide 159 6.7 infeksionet e veshit 161

20 vjet nga lindja e Konventës për të Drejtat e Fëmijës

globale nga fruthi në një masë 74% që nga viti 2000 Parandalimi i malaries Përdorimi i rrjetave me insekticide kundër mushkonjave për të mbrojtur fëmijët