Sputtr.com | Alternative Search Engine

Galerije

Sadržaj

... the site of an older b aroque church, at the same time when Herman b olle was constructing the parish church in Marija bistrica, this chapel tells a legend of a love affair between a poor musician Antun Kirschhofer and Countess Karolina Sermage from the first half of the 19 th century. dvorci, muzeji, galerije ...

Monthly City Guide / 06 / 2011 / #51 / NAVIGATOR SARAJEVO

Map of City Center 02 Mapa gradskog jezgra Mayor’s Word 04 Rije~ gradona~elnika Sarajevo in Brief 06 Ukratko o Sarajevu Sarajevo Stories 08 Sarajevske pri~e Attractions 10 Atrakcije Around Sarajevo 14 Oko Sarajeva Galleries 16 Galerije Museums 18 Muzeji Sarajevo Scene 21 Sarajevska scena ...

FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI FACULTY OF FINE ARTS

Studen-tima je na raspolagawu bogata biblioteka, izlaga~ki pro-stori galerije Fakulteta i galerija Izlozi. Deo na{e visoko{kolske institucije su i dve posebne organizaci-one jedinice - Centar za grafiku i vizuelna istra`i-vawa i Livnica skulptura u osnivawu. 14 FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI

GALERIJA MEDUZA - KOPER

galerija Meduza galerija Meduza. 200 8 0 0 4 0 0 300 4 0 0 GALERIJA MEDUZA - KOPER

KRK HR GB

Galerije: Fran; Etro DOBRINJ • @upna crkva sv. Stjepana, koja se kao glavna crkva Dobrinjskog kaptola spominje 1100. godine • Crkva - galerija sv.

ŠTA SAD? WHAT NOW?

Februar u 7:00 Umjetnička galerija BiH Projekt "Objektivno 1′ Umjetničke galerije BiH 28. Februar u 12:00 Galerija Novi hram Izložba "Prostor" povodom 100. godišnjice rođenja Voje Dimitrijevića (BiH) 07.

Alberto Burri's Biography

Between 1992 and 1993 the Obalne Galerije Piran and the Moderna Galerija of Lubiana proposed a retrospective of graphic works (from 1962 to 1981).

PROGRAM KULTURNIH DOGA\AJA

sarajevo 2007 www.sarajevoarts.ba program kulturnih doga\aja programme of cultural events sadr@aj / contents november novembar pozori[ta / theatres koncerti / concerts galerije / galleries kina / cinemas kulturni centri stranih zemalja / foreign culture centres muzeji / museums festivali / festivals 2 6 7 8 10 13 16 novembar ...

SORTA 2010.-knjižica Bole-konačno

10 DOM KULTURE (Aula ispred Galerije „3 volta“): - 19,15 sati - Otvaranje izložbe LUMBA RAJSKI BRODOGRADITELJI U DRVU, INŽENJERI I PROFESORI - moderator R.Markovina , 19,30 sati - Književni opus Dr.sc. Igora Belamarića: BRODOSPLIT U SUPAVALSKOJ UVALI, TEORIJA I PRAKSA ...

INFORMATICA MUSEOLOGICA 32 (3-4) 2001. ISSN 0350-2325

Iz svih tih podataka generiraju se pu-blikacije koje po odreenom konceptu predstavljaju cjeloviti pregled pojedinog segmenta muzejske djelat-nosti: od vodiËa Muzeji, galerije i zbirke u SR Hrvatskoj (izdanje 1981.), vodiËa Muzeji i galerije Hrvatske (izda-nje 1992.) na hrvatskom i engleskom ...