Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gametofitit

INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT

evolutive të breznisë aploide (gametofitit) dhe të breznisë diploide (sporofitit); të përshkruajë këmbimin e brezave te myshqet dhe te fieret;