Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gasvryheidstudie

GASVRYHE ID STUDIES Graad 12

Graad 12 Gasvryheidstudies Leerdersboek Module 1 - 3 Bladsy 3 van 297 Bladsynommer Eenheid 2 Hoofstuk 1 Woordsoektog 228 Hoofstuk 2 Plantaardige proteïene 232 Hoofstuk 3 Berei 'n vegetariese dis voor 1 236 Hoofstuk 4 Berei 'n vegetariese dis voor 2 247 Eenheid 3 Hoofstuk 1 Nageregte 252 ...

WELCOME PACKAGE 2009

Lang. 0793537242 Van Velden, Lorraine 8-12 Gasvryheidstudie/Hospitality Studies lvanvelden@cbcpretoria.co.za 0827733420 Verwey, Liza 7,11,12 Lewenswet. liza777@lantic.net 051 4331453 Viljoen, Marianne 7-12 Haarkap.

Newsletter 4, 2009

... 10,11,12 Lewenswet/Life Science bernhardett@gmail.com 0825844271 Van Aarde, Alti 0-3 Jollie Bollie/Jolly Bolly 0825571755 Van Aswegen, Ria 2 2 2 Afrikaans Skrif/Writing Engels/English towcon@internext.co.za 0829245243 Van Rijn, Corne 4 Wetenskap/Science 0726764525 Van Velden, Lorraine 8-12 Gasvryheidstudie/Hospitality ...

Direktoraat: Kurrikulum-

LEERUITKOMSTES (Oorsig, bls. 56; NKV Gasvryheidstudie, bls. 12-15.) (Kwalifikasie- en Assesseringsbeleidsraamwerk, bls. 7.) LU 1: Gasvryheidskonsepte Die leerder kan kennis en begrip van die gasvryheidsbedryf demonstreer soos vervat in die bydrae tot die Suid-Afrikaanse ekonomie, die sektore in die ...

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

Gasvryheidstudies DoE/November 2006 NSS Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 5 1.2 Gee ('n) woord(e) of term(e) vir elk van die volgende beskrywings.

www.brainline.com Price List / Pryslys

Gasvryheidstudie R6 050 Fisiese Wetenskap R300 Lewenswetenskap R250 Rekeningkunde R390 Graad 12: Volledige kursus (7 vakke) R15 360

Studieprogram- inligting

1908 - 2008 Studieprogram-inligting 2009 Pos: Universiteit van Pretoria Pretoria 0002 Suid-Afrika Straat: Universiteit van Pretoria Lynnwoodweg Hillcrest Pretoria Suid-Afrika Tel: +27 (0) 12 420 3111 Faks: +27 (0) 12 420 4555 E-pos: csc@up.ac.za Webtuiste: www.up.ac.za

Prestige-aand 2010

Hospitality Studies Life Orientation Computer Applications Technology Mathematical Literacy 3 Lize Loubser Gasvryheidstudie Lewensori├źntering Lewenswetenskappe 4 AJ Marais Mathematical Literacy 5 Talita Marais Hospitality Studies Computer Applications Technology Visual Arts Mathematical Literacy 6 Bradley ...

Pryslys | Price List 2012

... leerder: R6 950.00 Graad 10-11: R 2 050.00 per vak R10 240.00 vol kursus/7akademiese vakke Hierdie vakke het 'n addisionele praktiese- of boekfooi: Ingeneursgrafika en Ontwerp + R360.00 Information Technology + R360.00 Computer Applications Technology + R360.00 Verbruikerstudie + R 1 200.00 Gasvryheidstudie ...

(Microsoft Word - Website - Catalog Gr. 10\22612.doc)

... UGO-PLUS Graad 10 Drama Leergids Drama Leergids 10 Afrikaans 9781770353626 UGO-PLUS Graad 10 Ekonomie Leergids Ekonomie Leergids 10 Afrikaans 9781770353633 UGO-PLUS Graad 10 Fisiese Wetenskap Leergids Fisiese Wetenskap Leergids 10 Afrikaans 9781770353640 UGO-PLUS Graad 10 Gasvryheidsbestuur Leergids Gasvryheidstudie ...