Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gazdinstava

CRNA GORA Zavod za statistiku - KLJUČNE VARIJABLE - ZEMLJI ...

gazdinstava, ukupno gazdinstva koja uzgajaju koze je 3583. Najveci broj gazdinstava nalazi se u intervalu od 3-9 grla ili 3 % gazdinstava u odnosu na ukupan broj

O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se obrazac zahteva za upis, odnosno prijavu promene podataka

Monitoring toksič nih elemenata (kadmijum, olovo) u tkivima ...

kontrola ispitivanjem pokazatelja ispravnosti uzoraka sa farmi i iz individualnih gazdinstava u svim delovima Rostovske i Lipecke oblasti. Ključne reči: monitoring, sledljivost, ostaci štetnih materija, toksični elementi, svinjsko meso

Izdaje: Zavod za statistiku Crne Gore IV Proleterske 2, Podgorica

gazdinstava i pripremu prvih rezultata za popisni krug. Popunjavao ga je popisivač, a kontrolu i tačnost unesenih podataka svojeručno su potpisivali državni i opštinski

THE USE OF MODELS IN OPTIMIZING THE FIELD CROP PRODUCTION IN ...

zna čajan pokazatelj poslovanja poljoprivrednih gazdinstava“, Simpozijum: Agroekonomska nauka i struka u tranziciji obra zovanjaiagroprivrede,Poljoprivrednifakultet,Beograd

Upis u Centralni registar objekata do 10. juna 2011.godine ...

Upis u Centralni registar objekata do 10. juna 2011.godine zbog obavezne primene standarda HACCP Podse ćamo: Rok za implementaciju Zakona o bezbednosti hrane isti če 10. juna 2011. godine, po kome svi

UREDBA

UREDBA O REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2008) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi i način upisa, vođenja i brisanja podataka o poljoprivrednim gazdinstvima u Registru poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar).

*UREDBE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Microsoft Word - uredbe.doc. *UREDBE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE 1. Uredba o utvr*ivanju Programa mera za dugoro*no kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini ("Sl. glasnik RS" broj 6 /10.)" ***** ***** ***** ***** ***** ...

PRVI REZULTATI POPISA POLJOPRIVREDE 2010. GODINE ZA ...

Popisivanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava izvršeno je metodom intervjua „od vrata do vrata’’. Podaci su prikupljeni od strane popisivača koje je izabrala Agencija za izbor i plaćanje ( ASA institut - ugovarač iz Kelna,

9-0 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

All elements in calculating livestock production are obtained directly from the survey, since it includes questions on the weight of animals and poultry, production of milk, wool and Podaciobrojuibilansima/bilancamastokeisto*noj proizvodnjikodporodi*nih/obiteljskihpoljoprivrednih gazdinstava ...