Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gazdinstvima

*UREDBE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Microsoft Word - uredbe.doc. *UREDBE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE 1. Uredba o utvr*ivanju Programa mera za dugoro*no kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini ("Sl. glasnik RS" broj 6 /10.)" ***** ***** ***** ***** ***** ...

ppf.unsa.ba

... Capnodis tenebrionis L.) i njegova štetnost na području Hercegovine Flatheaded rootborer (Capnodis tenebrionis L.) and its noxiousness on the territory of Herzegovina * Semira Sefo, Agan Kojić, Perica Bulić Ekonomičnost proizvodnje vinskih sorti grožđa na porodičnim gazdinstvima Profitability ...

ПРЕДЛОГ

Neposredni podsticaji obuhvataju: 1) premije; 2) podsticaje za proizvodnju; 3) regrese; 4) podršku nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima. Premije su novčani iznosi koji se isplaćuju poljoprivrednim proizvođačima za isporučene poljoprivredne proizvode.

Proizvodni program

VERTIKALNA SUŠARA ZA ZRNO tip VSK je indirektna i namenjena je za sušenje zrnastih kultura kao što su kukuruz, pšenica, suncokret itd. na manjim poljoprivrednim gazdinstvima.

UREDBA

UREDBA O REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2008) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi i način upisa, vođenja i brisanja podataka o poljoprivrednim gazdinstvima u Registru poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar).

Monitoring toksič nih elemenata (kadmijum, olovo) u tkivima ...

u vodi za napajanje u individualnim gazdinstvima i velikim farmama praktično je jednak i iznosi 0,0003–0,0004 mg/kg (to je 100–75 puta manje

AGROEKONOMIKA - tematski zbornik -

Pored smedjeg, trebalo bi forsirati i crno bijelo goveče na gazdinstvima usmjerenim na proizvodnju mlijeka u ju nom dijelu Republike u blizini većih potrošačkih centara, odnosno gdje je organizovan otkup mlijeka (Zetsko-Bjelopavlićka ravnica kao i dio nikšićke i ulcinjske opštine.

STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE SLUŽBE U SRBIJI

Stručno-edukativni i savetodavni poslovi Rad sa odabranim registrovanim i ostalim poljoprivrednim gazdinstvima koji se odvija na dva načina: - direktno : dolaskom savetodavca na poljoprivredno gazdinstvo u cilju pružanja neposredne stručne pomoći na proizvodnim kapacitetima gazdinstva ...

1 November 2011

1 November 2011 1 Mreža ra čunovodstvenih podataka o poljoprivrednim gazdinstvima - FADN u Srbiji vo đa tima Henry Joergensen Sve čanost za

CONTEMPORARY AGRICULTURE SAVREMENA POLJOPRIVREDA

21 ANALIZA EKONOMSKIH EFEKATA PROIZVODNJE VODEĆIH RA-TARSKIH USEVA NA PORODIČNIM GAZDINSTVIMA VELJKO VUKOJE, TODOR MARKOVIĆ Izvod U radu se analiziraju najvažniji parametri isplativosti proizvodnje pšenice, kuku-ruza, soje i suncokreta, na privatnim gazdinstvima AP Vojvodine.