Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gazdinstvima

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA

Ovaj vid proizvodnje u Srbiji organizovan je na malim porodičnim gazdinstvima, kao i na plantažnim zasadima. Međutim, iako u Srbiji postoje svi preduslovi za uspešno gajenje vinove loze, ekonomska istra ivanja pokazuju da polo aj vinogradarske proizvodnje, s obzirom na raspoložive kapacitete, nije ...

TRAKTORSKA CISTERNA ZA VODU

... 381 64 20147 00 Web site: www. eurotok. com E-mail: sales@eurotok.com , eurotok@eunet. yu - 1 - TRAKTORSKA CISTERNA ZA VODU TIP CEV 3 UPOTREBA CISTERNE: Cisterne za pijaću vodu namenjene su za prevoz - transport pijaće vode koja se koristi za ljudsku upoterbu po poljoprivrednim gazdinstvima i njivama.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Mjere jačanja konkurentnosti poljoprivrede 2.1.8 PODRŠKA INVESTICIJAMA U PRERADU NA PORODIČNIM GAZDINSTVIMA Razlozi za podsticaj Ruralna područja imaju dugu tradiciju u preradi različitih animalnih i biljnih proizvoda u domaćinstvu.

G17 PLUS

Osim premije za mleko, oni ne bi dobijali druge subvencije koje su namenjene komercijalnim gazdinstvima. Ponovo uvesti podršku nekomercijlanim gazdinstvima (tzv. staračkim domaćinstvima) od 50.000 dinara godišnje po članu domaćinstva

NUTRIKO ISHRANA KOKA NOSILJA OD ODGOJA DO EKSPLOATACIJE

NUTRIKO KONCEPT ISHRANE TOVNIH PILIĆA ISHRANA PILIĆA U TOVU Tov pilića po svojoj masovnosti zauzima prvo mesto u našoj zemlji, bez obzira na to da li je reč o organizovanoj industrijskoj proizvodnji ili o proizvodnji na individualnim gazdinstvima.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - MIDAS ...

ili uprava iz njegove nadležnosti, a u slučaju da se radi o individualnim poljoprivrednim gazdinstvima, osobe koje do realizacije investicije imaju

ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2011 ...

Podaci o poljoprivrednim gazdinstvima, porodicama i zgradama . Ĉlan 7 . Na osnovu prikupljenih podataka o osnovnim jedinicama popisa (licima, domaćinstvima i stanovima) obrađuju se i podaci o poljoprivrednim gazdinstvima, porodicama i zgradama.

THE USE OF MODELS IN OPTIMIZING THE FIELD CROP PRODUCTION IN ...

koriš ćenje sredstava mehanizacije u poljoprivrednim gazdinstvima ratarskogsmeraproizvodnje“,Doktorskadisertacija,Poljoprivredni fakultet,Beograd

ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI

S obzirom na to da su na mnogim poljoprivrednim gazdinstvima podjednako zastupljene i biljna i stočarska proizvodnja, takva gazdinstva mogu biti razvrstana u jednu ili drugu kategoriju.

Poljoprivredna savetodavna služba Srbije

savetodavne aktivnosti radi podizanja opšteg znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni odgovarajuće tehnologije gajenja biljaka i životinja, menadžmenta proizvodnje, standarda i regulativa EU, na odabranim i drugim poljoprivrednim gazdinstvima; 2.