Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gazdinstvima

ZAŠTIĆENI PROSTOR GREENHOUSE ТЕПЛИЦЫ

Novouspostavljni AGRO-INFORMATIVNI CENTAR SURDULICA eli da pribli i naučna dostignuća poljoprivrednim gazdinstvima kao nosiocima odgovornosti za zdravu hranu i zdrav ivot.

Izdaje: Zavod za statistiku Crne Gore IV Proleterske 2, Podgorica

angažovanih lica na poljoprivrednim gazdinstvima ili 2,03% radno angažovana člana po gazdinstvu. Udio radno angažovanih osoba porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u

NOVA KOMPLEKSNA TEHNOLOGIJA POVECANJA EFIKASNOSTI UZGAJANJA ...

Uz primenu vlastite opreme i preparata nude se servisne usluge gazdinstvima za obradu semenskog materijala i setvenih površina. Ovo je rentabilna i biznis struktura koja se brzo razvija, raspolaže potpunim tehnološkim kompleksom i ekskluzivnim pravom na njegovo korišćenje.

Akcioni plan 2011 - 2015 Mreza za ruralni razvoj Srbije

podsticaji za proizvodnju, regresi i podrška nekomercijalnim gazdinstvima. Tržišni podsticaji jesu: izvozn podsticaji, troškovi skladištenja i kreditna podrška.

TRAKTORSKA CISTERNA ZA VODU

... 381 64 20147 00 Web site: www. eurotok. com E-mail: sales@eurotok.com , eurotok@eunet. yu - 1 - TRAKTORSKA CISTERNA ZA VODU TIP CEV 2 UPOTREBA CISTERNE: Cisterne za pijaću vodu namenjene su za prevoz - transport pijaće vode koja se koristi za ljudsku upoterbu po poljoprivrednim gazdinstvima i njivama.

POLJOPRIVREDA

133 proizvodnje u općinama, s obzirom da nisu stvoreni uslovi/uvjeti na terenu za provođenje ankete o broju stoke na individualnim poljoprivrednim gazdinstvima/gospodarstvima.

Vlada Crne Gore - U p i t n i k

uvoĊenje trţišnih principa, uz ukidanja drţavnog intervencionizma, i napuštanje ranijeg koncepta agrarne politike koji je bio dominantno usmjeren u razvoj društvenog sektora; zaokret u podršci razvoju poljoprivrede ka porodiĉnim gazdinstvima i unapreĊivanju uslova za ţivot u seoskim ...

SADRŽAJ - CONTENT

ekonomiČnost proizvodnje vinskih sorti groŽĐa na porodiČnim gazdinstvima profitability of production of wine grape sorts on family farms

VODIČ ZA PROIZVODNJU PARADAJZA

Novouspostavljni AGRO-INFORMATIVNI CENTAR SURDULICA eli da pribli i naučna dostignuća poljoprivrednim gazdinstvima kao nosiocima odgovornosti za zdravu hranu i zdrav ivot.

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Zbog toga se, na nekim krupnim gazdinstvima, preduzimaju mere povećanja njene produktivnosti. Tako su ukrštanja cigaje sa sufolk rasom dala zapa ene rezultate na Belju.