Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gazdinstvima

Institut za primenu nauke u poljoprivredi

Institut za primenu nauke u poljoprivredi Specijalisti Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, po potrebi, pružaju podršku savetodavnim službama na registrovanim, odabranim i drugim gazdinstvima, a takođe i u nastavnim aktivnostima i saradnji sa medijima 5.

SEOSKI TURIZAM

1 SEOSKI TURIZAM SEOSKI TURIZAM Sanja Rodic Sanja Rodic 152R02905 152R02905 Ruralni turizam podrazumeva spektar aktivnosti, usluga i dodatnih sadrzaja koje organizuje ruralno stanovnistvo na porodicnim gazdinstvima u cilju privlacenja turista i stvaranja dodatnog prihoda.

I OSNOVNE ODREDBE Član 1

Član 3 Zemljoradničke zadruge organizuju proizvodnju na gazdinstvima zadrugara, proizvode, prerađuju i prodaju poljoprivredno-prehrambene i druge proizvode zadruge i zadrugara, snabdevaju zadrugare reprodukcionim materijalom, energentima, sredstvima za proizvodnju, delovima za poljoprivrednu ...

ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA

Maslinarstvo Nabavka opreme za preradu maslina na gazdinstvima se može podržati za poljoprivredna gazdinstva koji imaju proizvodnju maslina minimalno 2.000 kg ploda godišnje, ili 300 litara ulja godišnje.

O NAČINU I USLOVIMA UPISA I VOĐENJA REGISTRA ...

3) Prilog 4 (podaci o vrsti i broju životinja i gazdinstvima na kojima se drže ili uzgajaju); 4) rešenje o registraciji izdato od nadležnog organa (Agencija za privredne registre, nadležni sud), a za pravna lica i prilog sa podacima o licu ovlašćenom za zastupanje (overena fotokopija);

U N I V E R Z I T E T U N O V O M S A D U P O L J O P R I V R ...

S obzirom da se u našoj zemlji malina uglavnom gaji na porodičnim gazdinstvima, na površinama manjim od 1 ha, eksperimentalni rezultati i ekonomski pokazatelji u ovom

Tel/Fax: +381.11.3345249 e-mail: office@agromreza.org.rs www ...

Lucerkino seno u balama, bala od 12 do 15kg, Gazdinstvo Lucerkino seno u balama se na gazdinstvima najčešće u 2006. i 2007. god. prodavalo po ceni od 7 din/kg.

ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI

porijekla na poljoprivrednim gazdinstvima ili na njihovom prirodnom staništu. 01 Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne djelatnosti

ZAKON

(2) Podrškom iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje se odgovarajući nivo dohotka i ivotnog standarda poljoprivrednim gazdinstvima sa tih područja, te poboljšava njihov ekonomski polo aj i smanjuje depopulacija.

2. Organizaciona struktura JP "Vojvodinašume" - Delovi ...

• Vrši imenovanje najodgovornijih lica u Direkciji preduzeća i Šumskim gazdinstvima i vodi kadrovsku politiku preduzeća. • Radi periodične (tromesečne, šestomesečne, devetomesečne i godišnje) analize poslovanja preduzeća sa izradom bilansa uspešnosti za svaki pojedini deo preduzeća.