Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gazdinstvo

2nd FRUVEG EXPO BALKAN 2010

... CENTAR ZA PRIRODNE ALTERNATIVE, Zlodol CREATIVE BALKAN SOL, Beograd DELTA AGRAR, Beograd DENISE & SANDY, Hungary ELMAR, B&H ESSENCES D'ALGERIE, Algerie EUROORGANICA, Opovo FOND ORGANSKA SRBIJA, Zemun FUNGO JUG, Leskovac GAZDINSTVO „Porodica Balint", Tele*ka GAZDINSTVO ATANACKOVI*, Crepaja GAZDINSTVO *IKOŠ ...

CATALOG OF EXHIBITORS KATALOG IZLAGAČA

43 +381 64 13 82 746 GAZDINSTVO RADIVOJEVIĆ Srednji kraj 391 11460 Barajevo: +381 11 8303 656 Program: paradajz, paprika, ljute papričice, krastavac, salata, grašak, bosiljak, ruzmarin, kukuruz, raž, ječam GAZDINSTVO SLAVNIĆ Novosadski put br. 1 21480 Srbobran +381 21 730 565 +381 62 206 702 Program ...

OBJASNUVAWE I TOLKUVAWE

Dr`aven arhiv na Republika Makedonija - Oddelenie Bitola 2 Izdava~: Dr`aven arhiv na Republika Makedonija Za izdava~ot: m-r Sa{o Jankulovski Redakcija za izrabotka na dopolnuvaweto na vodi~ot na arhivskite fondovi i zbirki vo Oddelenieto Bitola: Qup~o Zorov, Sowa Popovska, Petar Zajkovski, m-r ...

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 * dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 * ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010) Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Član 1 Porez na dohodak građana plaćaju, u skladu sa odredbama ovog zakona, fizička lica koja ostvaruju ...

INFORMATOR O RADU Javnog preduzeća za gazdovanje šumama ...

• Donosi odluke o visini zarada. Šumsko gazdinstvo – ključne aktivnosti • Sumirajući predloge Šumskih uprava, Šumsko gazdinstvo radi

EXCERPT FROM THE REFERENCE LIST

GAZDINSTVO - GOSPOĐINCI: - Storaging of fresh fruits and vegetables – capacity: 2.500 t.  ″JANKO MEDVEĐ″ POLJ. GAZDINSTVO - BEGEČ: - Vegetables storaging– capacity 3.000 t.  ″SLOGA″ - KAĆ: - Aple storaging – capacity 570 t.

REFERENC LISTA WRG EUROPE d.o.o. na dan 01.12.2011.

Poljoprivredno Gazdinstvo *Ivan Milutinovi** * Primary dairy production *fresh raw milk Varna HACCP Neaktivan Istekao 25. DIS Todorovi** Proizvodnja i transport pasterizovanog mleka i mle*nih proizvoda Ra*~anj HACCP Neaktivan Istekao 26.

Br. Izlagač

... 26314 Banatsko Novo Selo 6 EUROHELIX 22405 Stejanovci 7 UDRU ENJE FUTOŠKI KUPUS 21410 Futog 8 ZZ TISA 21226 Bačko Petrovo Selo 9 VITASTIL 22230 Erdevik 10 KAPRIS KUCURA 21466 Kucura 11 EKO SALAŠ SRBOBRAN 21480 Srbobran 12 IBIS KOMPANI 21000 Novi Sad 13 NVO "VITIS" 21000 Novi Sad 14 POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO 23305 Mokrin 15 ...

2. Organizaciona struktura JP "Vojvodinašume" - Delovi ...

2. Organizaciona struktura JP "Vojvodinašume" Skupština AP Vojvodine Nadzorni odbor Upravni odbor DIREKCIJA PREDUZEĆa Sektor za šumarstvo i lovstvo Sektor za korišćenje šuma Sektor za ekonomske poslove i marketing Sektor za finansije Pravni sektor Sektor za razvoj ŠUMSKO GAZDINSTVO ...

CRNA GORA Zavod za statistiku - KLJUČNE VARIJABLE - ZEMLJI ...

Drugim korisnim aktivnostima vezanim za gazdinstvo. Osnovni cilj Popisa je da se obezbijede tačni, sveobuhvatni i međunarodno uporedivi podaci o broju poljoprivrednih gazdinstava, površini ukupno korišćenog zemljišta u