Sputtr.com | Alternative Search Engine

Geboortedatum

Fonteyne Valérie Geboortedatum: 20/03/1978

Werkgever: Universitair Ziekenhuis Gent, Radiotherapie-Oncologie Functie: ASO Periode: Februari 2005- Juli 2005 Werkgever: AZ Vrije Universiteit Brussel, Radiotherapie-Oncologie Functie: ASO Periode: Augustus 2005- Januari 2010 Werkgever: Universitair Ziekenhuis Gent, Radiotherapie-Oncologie ...

Datum/Date Volle name/First names Van/Surname Noemnaam ...

... Application/Aans oekvorm Datum/Date Volle name/First names Van/Surname Noemnaam/Nickname Skool/School Graad/Grade Geslag/Gender Geboortedatum/Date of birth ID-nommer/ID number Posbus of straatadres/ Box or street address Voorstad/Suburb Stad/City Provinsie/Province Kode/Code Huistelefoon/Home telephone ...

ARCHIEF STAMBOOM NL.MU.LO10.OSH.815 Bits 'n Pieces Mumuki ...

Geboortedatum Gefokt door Naam Adres Plaats Cattery : : : : : : 15-10-2010 2005009 A.E. Verberne Van Neckstraat 56 2597 SH DEN HAAG Bits 'n Pieces. Title

KLM American Express® Corporate Card

Voorletters: De heer* Mevrouw* Naam: Functie: Geboortedatum: Om veiligsredenen hebben wij informatie nodig waarmee wij uw identiteit kunnen vaststellen.

2nd year students ECOMAMA 2008-2009

Microsoft Word - studententabel voor profs.doc. 2 nd year students ECOMAMA 2008-2009 Familienaam Meisjesnaam of andere Voornaam (M/F) Geboortedatum (dd/mm/jjjj) Huidige nationaliteit Hoofddiploma, graad Huidig beroep Lugo Ladewig Jéssica Cristina F 20/01/1983 Brazil BSc Oceanography, Federal ...

GBA - Application Form

Geboortedatum Dag Maand Date of Birth Day Month E-Pos E-Mail Huwelikstaat (Merk) Getroud Ongetroud Geskei Marital Status (Mark) Married Single Devorced Beroep

GRAHAMSTOWN BRANCH

CLIENT INFORMATION SHEET Page 2 of 4 PARTICULARS OF DEPENDANTS / BESONDERHEDE VAN AFHANKLIKES Name Naam Date of Birth Geboortedatum Gender Geslag Male Manlik Female Vroulik Name Naam Date of Birth Geboortedatum Gender Geslag Male Manlik Female Vroulik Name Naam Date of Birth Geboortedatum Gender ...

How to apply for a DigiD

How to apply for a DigiD Digital Identity Code Go to the website www.digid.nl Choose apply (in Dutch: aanvragen) Fill in your personal data: • Burger Service Nummer = Citizen Service Number (Sofinumber) • Geboortedatum = Date of Birth • Postcode = Zip code • Huisnummer = House number ...

VOORTGESTTE LIDMAATSKAP VAN LIDMAATSKAP VAN MEDIESE FONDS

... /Title Van/Surname Voorletters/Initials J J J J M M D D Identiteitsnommer Identity number Geboortedatum Date of birth Taal Language A E Huwelikstaat Marital status Getroud Married Ongetroud Unmarried Weduwee/Wewenaar Widow/Widower Geskei Divorced Geslag Sex Manlik Male Vroulik Female ...

Mededelingenformulier pensioen

untitled untitled. Deelnemersgegevens contractant ENNIA contractnummer achternaam voornaam + initialen polisnummer datum wijziging (ddmmjjjj) hieronder aankruisen wat van toepassing is uitdiensttreding huwelijk naam partner geboortedatum echtscheiding datum naam ex-partner geboortedatum geboorte ...