Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gedevanis

ბიოგრაფია - 2. misamarTi, telefoni, faqsi ...

ბიოგრაფია . 1. gvari, saxeli, mamis saxe. li carciZe mayvala (nana) gedevanis-asuli . 2. misamarTi, telefoni, faqsi, el-fosta q.