Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gemeenskappe

Project Proposal for Transforming Grabouw, Western Cape, into ...

Die een sleutelgebied waar 'n nuwe benadering belofte inhou, is om maniere te ondersoek om volhoubare gemeenskappe te skep - gemeenskappe met gelyke toegang tot hulpbronne en waar gemeenskappe ontwerp is om op verskillende maniere te funksioneer.

PARTICIPATION AND DECENTRALISATION IN RURAL DEVELOPMENT ...

ontwikkelingsprojekte wat volhoubaar is en terselfdertyd gemeenskappe se behoeftes aanspreek, te bevorder. HISTORICAL PERSPECTIVES ON RURAL DEVELOPMENT

BERGRIVIER MUNICIPALITY (WC 013) - Final 28 May 2009 ...

Dit is vir my ‘n besonderse voorreg om as Uitvoerende Burgemeester van die Bergrivier Munisipaliteit aan ons gemeenskappe binne ons munisipale gebied voor te hou ons Geintegreerde Ontwikkelingsplan ...

Fakulteit Geesteswetenskap pe

... dienslewering in multi-dissiplinêre kontekste met multi-linguale en multi-kulturele gemeenskappe binne opvoedkundige en gesondheidskontekste. ...

Investigating language shift in two semi-urban Western Cape ...

Daar is bewyse dat 'n verskuiwing van Afrikaans na Engels tans in sekere gemeenskappe plaasvind. Anthonissen (2009) doen byvoorbeeld verslag oor grootskaalse taalverskuiwing van Afrikaans na Engels in Bruin gemeenskappe in die Kaapse Metropool-area.

The Housing Development NGOs offering Housing Education and ...

Om te verse-ker dat behuisingsontwikkeling in gemeenskappe volhoubaar is, behoort meer geleenthede vir plaas-like ekonomiese ontwikkeling by projekte ingesluit te word.

Opvoedkunde

van inklusiewe onderwys in skole en gemeenskappe. Hierdie program word óf op kampus óf telematies aangebied. Toelatingsvereistes: ʼn goedgekeurde

A COMMUNITY-BASED CONSERVATION PROGRAMME FOR THE MANAGEMENT ...

Dit het ook die konflik tussen staatsamptenare en plaaslike gemeenskappe verskerp; dit het gelei tot 'n vermorsing van plaaslik beskikbare hulpbroninsette; ...

COMMUNITY PROFILE ANALYSIS OF THE FREE STATE AND THE ...

• Om die databasis te gebruik as deel van die gemeenskapsprofielanalise om gemeenskappe te identifiseer waar inligtingsinfrastrukture ontbreek.

Medicinal plant trade and opportunities for sustainable ...

van baie mense in ontwikkelende gemeenskappe. Dit is ook die geval vir Suid-Afrika, waar meeste landelike en ook stedelike gemeenskappe afhanklik is van medisinale plante vir primêre