Sputtr.com | Alternative Search Engine

Genuri

X klasi bileTi#5 1. genebis SeWiduli damemkvidreba. 2. dnm ...

dnm-is qimiuri Sedgeniloba. 3 genuri inJineria. X klasi bileTi#7 1. genebis SeWiduli damemkvidreba. 2. dnm-is molekulis ormagi spiralis moedeli.

FRACTAL ANALYSIS OF ENDEMIC PLANTS FROM ROMANIAN CARPATHIANS

Datorită faptului că sunt analizate specii care aparţin la genuri diferite, acestea nu au dimensiuni fractale identice. Menţionăm că şi în cazul aceluiaşi gen apar diferenţe între indicii fractali ai speciilor cercetate care pot fi datorate criteriului sozologic.

SPECIES DIVERSITY OF FRESHWATER AND SOIL NEMATODES OF SOME ...

Pîn în prezent (2009) au fost identificate 63 specii de nematode aparinînd la 43 genuri, 27 familii i 9 ordine. Cel mai mare numr de specii s-a gsit pentru ordinul Dorylaimida-14 specii (22.22% from total number of species), Rhabditida-12 (19%), Tylenchida-11 (17.46%) followed by Triplonchida-9 ...

POLITEHNICA UNIVERSITY OF TIMISOARA

Superceanu, R., Dejica, D., Fărcaşiu, M., Gabor, N., Grosseck, M. -D., Genuri profesionale în administraţia publică, Ed. Politehnica, Timişoara, 2006, ISBN: 973-625-286-8 PUBLISHED PAPERS 1.

Cell and Developmental Biology

memkvidruli cvalebadoba: 17.1. wertilovani genuri mutaciebi; 17.2. qro-mosomSida mutaciebi (delecia, dublikacia, inversia); 17.3. qromo-somTaSorisi mutaciebi (translokacia, transpozicia); 17.4. somaturi poliploidiis movlena da misi klasifikacia; 17.5. inversia da translokacia meiozis mimdinareobis dros.

ìExtremis malis, extrema remedia / Serious diseases require ...

Consequently, the infant mortality rate is 17.8 to 1000 alive newborns, which is 3 times higher than the average European indices. 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 19911992199319941995199619971998 ambele genuri barbati femei The situation in connection with infectious diseases remains alarming (recent different ...

Researches in PROFESSIONAL GENRES IN ROMANIAN BUSINESS AND ...

Superceanu, R., Dejica, D., Fărcaşiu, M., Gabor, N., Grosseck, M.-D., Genuri profesionale în administraţia publică , Ed. Politehnica, Timişoara, 2006, ISBN: 973-625-286-8 PUBLISHED PAPERS 1.

Specificul literaturii pentru copii, genuri şi specii predilecte

Moto: "De ce"- urile sunt simultan farmecul şi poticneala minţii. Ele semnalează inocenta curiozitate a unei specii febrile, în perpetuă expansiune intelectuală, dar şi stupoarea paralizantă a interogaţiei gratuite.

(Microsoft Word - AUTOREF[1][1].MOLD.\357\356\361\353.\342 ...

Lucrarea este constituit* din introducere, trei capitole, împ*r*ite în paragrafe, încheiere *i lista bibliografic* cuprinzând 268 de titluri; anexe, ce includ exemple muzicale, scurte date istorice despre cele mai importante slujbe *i genuri ale bisericii ortodoxe, traduceri din limba latin* ale ...

The Hornwort and Liverwort - Sorin Ștefănuţ

genuri a briofitelor din împrejurimile oraşului Iaşi” (Vacular plants, containing also dichotomous keys for the determination till the genus of the bryophytes from the surroundings of the city of Iaşi) (Papp &