Sputtr.com | Alternative Search Engine

Geografskim

VINSKA KARTA Peca.docx

VINSKA KARTA Serbia - Srbija - Sauvignon Blanc, Rubin, 2003, 12.1%, 0.75 l Kvalitetno belo vino sa geografskim poreklom - Quality white wine of Serbian origin - Pinot Gris, Podrum Palić, Sivi pinot, 2004, 11.2%, 0.75 l Kvalitetno belo vino sa geografskim poreklom - Quality white wine of Serbian ...

OtVORenA BeLA VinA

KRSTAČ CRNOGORSKI 12.5 % v/v 0.75l Vrhunsko suvo belo vino sa geografskim poreklom Podgoričko vinogorje Proizvodi Agrokombinat „13 Juli" Plantaže Podgorica,Crna Gora Premium dry white wine with geographic origin from Podgorica wineyard Product of Agrokombinat „13 Juli" Plantaže Podgorica ...

LAW ON WINE I BASIC PROVISIONS

- 5 - „Kvalitetno vino sa geografskim poreklom" ( quality wine with protected designation of origin) classifies on: 1) „Kvalitetno vino sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom" ( quality wine with controlled geographical origin and quality); 2) „Vrhunsko vino sa kontrolisanim i ...

**** BELA VINA / WHITE WINES ****

**** BELA VINA / WHITE WINES **** Terra Lazarica - Chardonna y „Rubin" Kruševac 0,75 - 12,% Vrhunsko suvo vino od grožđa sorte Šardone sa zaštićenim geografskim poreklom, vranjanskog podrejona, iz buštranjskog vinogorja.

Monitoring toksič nih elemenata (kadmijum, olovo) u tkivima ...

S a d r ž a j: Ispitani su ostaci toksi čnih elemenata u tkivima i organima svinja gajenih u razli čitim geografskim uslovima Rostovske i Lipecke oblasti, regionima sa različitim stepenom ekološkog zagađenja.

GEOGRAPHICAL AND METEOROLOGICAL DATA

Ostali podaci o fizičko-geografskim obilje jima prikupljeni su iz topografskih karata mjerila 1 : 25 000, 1 : 50 000 i 1 : 100 000. Udjel površina pojedinih visinskih pojasa iskazan je na temelju analize topografskih i orohidrografskih karata u mjerilu 1 : 100 000 generalizacijom na hipsometrijske ...

Slojevi u GIS-u

1 OPĆENITO O GEOGRAFSKIM INFORMACIONIM SISTEMIMA Sarajevo, Septembar 2005 Mr.sci. Almir Karabegović dipl.ing.el Support to Environmental Field Inspection in BiH This Project is financed by the European Union gauss In association with: DVOK UT DVOK UT DVOK UT PRO PRO PRO Septembar 2005 GPS ...

UTICAJ PATOGENE GLJIVE SPHAEROPSIS SAPINEA NA IZUMIRANJE ...

UVOD - Introduction Sphaeropsis sapinea je parazitna gljiva sa velikim geografskim rasprostranjenjem i velikim brojem domaćina. Konstatovana je u preko 50 zemalja sveta, na 11 četinarskih rodova, ali su najugro enije i najčešće biljke domaćini Pinus vrste.

DONJE MEDUROVO INDUSTRIAL ZONE Niš, Serbia

Svojim izuzetnim geografskim položajem, unutar Srbije i Balkana, Niš nudi izuzetne mogućnosti za industrijski i logistički razvoj. Industrijski i logistički sektori u Srbiji pred-stavljaju budućnost državnog i regionalnog razvoja.

DIREKTIVA 89/106EEC I HARMONIZOVANI STANDARDI U OBLASTI ...

Zbog mogućih razlika uslovljenih geografskim ili klimatskim polo ajem ili načinom ivota, član 3 direktive, stav 2 dopušta uvođenje klase dokumenata u vezi sa svakim neophodnim zahtevom kako bi se obezbedili različiti nivoi zaštite na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou.