Sputtr.com | Alternative Search Engine

Geomorfolo

Carbonate Reservoir Delineation from Seismic Data - Examples ...

Carbonate Reservoir Delineation from Seismic Data - Examples of Crosswell Seismic Harris, Paul 1 (1) Chevron Energy Technology Company, San Ramon, CA Crosswell seismic tomography provides better reservoir resolution than surface data; therefore there should be value added in reservoir delineation.

WILLIAM MORRIS DAVIS, ANTON MELIK, LEVEL TOP RIDGES AND SLOPE ...

Anton Melik in njegova geomorfolo{ka {ola Anton Melik je pred in med prvo svetovno vojno {tudiral in diplomiral iz zgodovine in geografije na Duna-ju.

THE THEORY OF GEOMORPHOLOGICAL CYCLES OF WILLIAM MORRIS DAVIS

Lahko govorimo oenovitem razvoju strukturno-geomorfolo{kih zna~ilnosti Zemlje , saj so endogeni procesi, ki delujejo vzemeljski skorji, to~neje vlitosferi in astenosfe-ri, ...

Micro-regions of the Lepenski Vir culture> Padina in the ...

... prilagojeno geomorfolo‚kim in klimatskim pogojem. Predstavljamo tudi kr›enje njihovih obsegov in spremenje-nih stratifikacij kot posledic velikega ‚tevila erozij.

Neolitskata umetnost на територијата na ...

Neolitskata kultura e dominantno zemjodelska civiliza-cija, zavisna od prirodnite i geomorfolo{kite uslovi na terenot. Pejza`ot vo Makedonija, vo VII ...

Acta - 32/1 (2003) + slike

Za ta kras je znailna velika raznolikost zaradi prepletanja razlinih dejavnikov (geolo„kih, tektonskih, geomorfolo„kih, hidrolo„kih in hidrogeolo„kih, ...

Acta - 32/1 (2003) + slike

... krasa se je v dolgi zgodovinski kontinuiteti razvil svojevrsten krajinski tip, kar je pripisati raznovrstnim podnebnim, geomorfolo„kim, ...

LA DINAMICA DEI VERSANTI DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

364 V. COTECCHIA - G. D'ECCLESIIS - M. POLEMIO Fig. 3 - Carta geomorfolo 'ca della frana del 1976: 1) detriti di falda; 2) depositi alluvionali; 3) ...

Revista Brasileira de Geociências 34(1):127-134, março de ...

espécie de síntese conclusiva destas versões mais “geomorfoló gicas” foi feita por Mabesoone & Castro (1975), já contando com o apoio dos mapas topográficos 1/100.000 da Superintendência

Liszkowski final 2.vp

Content of selected heavy metals in sediments of geomorphological units of the Orla area Jednostka geomorfolo-giczna Utwory (liczba próbek) ...