Sputtr.com | Alternative Search Engine

Getalle

Mathematics/ Wiskunde

Mathematics/ Wiskunde Gr Details/ MTH - WSK 8 Getalle stelsels Hoofstuk 2 Heelgetalle Hoofstuk 3 Algebra Hoofstuk 5 Veranderlikes Hoofstuk 4 Meetkunde Hoofstuk 10 en 17 Eksponente Hoofstuk 8 Breuke Hoofstuk 6 Desimale getalle Hoofstuk 7 Grafieke Hoofstuk 15 Finansiële Wiskunde Hoofstuk 11 ...

Mathematics/ Wiskunde

hoeke teenoor gelyke sye-gelykbenige driehoek Stelling van Pythagoras: -Tel op as jy die skuinssy wil bereken -Trek af as jy die skuinssy het Meetkunde werkkaarte 9 Graad 9 Getallestelsels Klassifiseer getalle Getalle lyne Illustreer op 'n getallelyn ...

Mathematics Challenge GRAAD 6 FINALE RONDE - NOTE

Die laaste vrae verwys almal na hierdie rangskikking van getalle. Daar is drie getalle in Ry 2 en vyf getalle in Ry 3. As die patroon voortgesit word, hoeveel getalle is in Ry 50?

Mathematics Challenge Wiskunde-uitdaging

Ek het twee opeenvolgende getalle (bv. 4 en 5) op my sakrekenaar vermenigvuldig en die antwoord is 756. Wat is die som van die twee getalle? (A) 53 (B) 59 (C) 55 (D) 65 (E)

Eks Vakdetail MTH-WSK

Algebraïese breuke : Gemengde getalle en onegte breuke Optel en aftrek van breuke Optel en aftrek van gemengde breuke Vermenigvuldig en deel van breuke

26 OKTOBER GR. 12 Duits: SCHREIBEN, GRAMMATIK UND WORTSCHATZ ...

Getalle en bewerkings in konteks; Funksionele verwantskappe; Ruimte, vorm en meting; Datahantering – alle werk gedoen; Vraestelboek – Eksamenhulp

WISKUNDE LEERAREA Graad 1 L.W. Onderwysers word aanbeveel om ...

getalle op. groep herrangskik word nie (doen dit). Tel hoër getalle met meer as 10 voorwerpe uit en skryf die getalsimbole. • • ouderdomme en die van hul ouers en

syfers

een Microsoft Word - syfers.doc. 1 een 2 twee 3 drie 4 vier. 5 vyf 6 ses 7 sewe 8 agt

WISKUNDE GRAAD 3 Verduidelikende voorbeelde en aantekeninge ...

Leeruitkoms 1: GETALLE , BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

The 2002 Living Maths Olympiad Grade: 5

middelste getal gelyk aan die som van die twee getalle op die hoeke, bv. 32 = 23 + 9. Watter getaal word deur A verteenwoordig? (A) 32 (B) 41 (C) 5 (D) 9 (E) 23