Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ginekologijo

Lili Bačer-Kermavner, univ.dipl.biol. , Ginekološka klinika, Uni ...

I-XIII V tej številki so sodelovali: dr. Darja Arko, dr. med., specialistka ginekologinja in porodničarka, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni ...

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja in računovodskih ...

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja in računovodskih izkazih Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj v letu 2005

ZBORNIK XXII - PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA V ENDOSKOPIJI

2 Organizacijski odbor: Manica Rebernik Mili* Andreja Kušter Veronika Kocuvan Strokovni odbor: Manica Rebernik Mili* Andreja Kušter Marija Brezovec ZBORNIK XXII ...

(Microsoft Word - Zlo\236enka KOG-urg.amb..doc)

AMBULANTA ZA URGENTNO GINEKOLOGIJO Ambulanta se nahaja v Centralnem urgentnem bloku UKC, soba 31. Delamo 24 ur dnevno. Ob delovnikih od 7. do 15. ure poteka redno ...

Program 4. kongresa ginekologov in porodničarjev

Združenje ginekologov in porodničarjev Slovenije, predsednik doc.dr. Adolf Lukanovič, dr.med., svetnik, z društvi, združenji in sekcijo: Program 4. kongresa ...

(Microsoft Word - Zlo\236enka KOG-GAI.doc)

(Microsoft Word - Zlo\236enka KOG-GAI.doc) ***** * ***** ***** ***** s ...

zaračunavanje prisotnosti očetov pri porodu 010911

Koliko zara*unate o*etu za pristonost pri porodu? zaračunavanje prisotnosti očetov pri porodu 010911

ZBORNIK XXI

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in ...

2009 Grants & Donations to Institutions and Payments to Patient ...

Z 2009 Grants & Donations to Institutions and Payments to Patient Organizations Slovenia Payee Name Recipient Type Program/Project Description Support Type Country ...

Cenik samoplaniških storitev

BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ KIDRIEVA 38a. Cenik samoplačniških storitev Stran 1 od 3 BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ ...