Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gjeografis

Intercultural and human rights education in Albania ...

Project : "Intercultural And Human Rights Education in Albania" SITUATION ANALYSIS Prepared by:,Prof.Ass: Dr. Sokol AXHEMI, Mrs. Zhulieta HARASANI, Prof. Pétrit MUKA, Prof.Ass.Dr Mariana SINANI, Prof.Ass.Dr Milika DHAMO, Mrs. Zana TABAKU This publication is made in the framework of the project ...

PROVIMI I MATURËS NË GJIMNAZ

Katalogun e provimit e përgatitën: Dr. Dragica Mijanoviq, Fakulteti Filozofik, Nikshiq Miomir Radoviq, Enti për Shkollim Zoran Pejoviq, Gjimnazi "Sllobodan Shkeroviq", Podgoricë Nikollë Dukaj, Gjimnazi"25 Maji", Tuz Dragoje Gjokiq, Qendra e Provimeve Përktheu: Luigj Berisha

Versioni i Permiresuar

SHQIPERI "PROJEKTI i MENAXHIMIT TE INTEGRUAR DHE PASTRIMIT TE ZONES BREGDETARE" Projekt ID: PO86807 "PLANI I MENAXHIMIT TE PARKUT KOMBETAR BUTRINT" Versioni i Permiresuar Shoqata per Ruajtjen e Shpendeve dhe Gjitareve te Shqiperise - SHRSHGJSH Shtator, 2009 Plani i Menaxhimit (drafti i ...

Provimi i Maturws

Udhëzime për zbatimin e programit Programi orientues për lëndën me zgjedhje gjeografi, përfshin njohuritë dhe konceptet më të rëndësishme të gjeografisë për shkollën e mesme.

GJEOGRAFIA

309 GJEOGRAFIA Gjimnazi i përgjithshëm (2 orë në javë, 74 orë në vit ) HYRJE Në Gjeografinë e klasës 12 trajtohen kontinentet, regjionet dhe shte-tet.

Klubi shkencor i nxënësve (KSHN)

Klubi shkencor i nxënësve (KSHN) Hyrje Mirëserdhët në botën interesante të nxënësve të cilët përgatiten të bëhen shkencëtarë të vërtetë.

NË SHEKULLIN 21

Ky doracak është finansuar nga populli amerikan nëpërmjet Agjensionit të SHBA për zhvillim ndërkombëtar - USAID Maqedoni, në kuadër të Pro-jektit për zhvillimin e arsimit fillor që e realizon Akademia për zhvillimin e arsimit (AED).

Dukagjini School Books

Përmbajtja Matematika 1 (Shqip) Matematika 1 - Fletore Pune Matematika 1 - Teste kontrolluese Matematika 1 - Zbavitëse Edukata Figurative 1 Edukata Muzikore 1 Gjuha shqipe 2 Matematika 2 Matematika 2 - Fletore Pune Matematika 2 - Teste kontrolluese Matematika 2 - Zbavitëse Edukata Muzikore 2 ...

PYTJE NGA LËNDA E GJEOGRAFISË

PYETJE NGA LËNDA E GJEOGRAFISË 1. Sa është e madhe sipërfaqja e Kosovës? 2. Sa është sipërfaqja e Shqipërisë? 3. Sa banorë jetojnë në Kosovë?

GJEOGRAFIA 2 orë në vit, 74 orë në vit

135 GJEOGRAFIA 2 orë në vit, 74 orë në vit SYNIMET E PËRGJITHSHME TË LËNDËS Mësimi i gjeografisë është orientuar në studimin e shfrytëzimit të hapësirës gjeografike në dobi të shoqërisë njerëzore .