Sputtr.com | Alternative Search Engine

Glasull

Rivare TNM med band

Grafik1 Grafik1. Recycling machines Trä, laminat Wood, laminate Holz, Schichtstoff TNM/B Papper Paper Papier Glasull Mineral wool Glaswolle TNM medinmatningsband TNM withbandconveyor TNMmitBandförderer Rivare TNM med band Shredder with band Zerreisser mitBand ...

InsulSafe

InsulSafe har bland annat följande egenskaper: • En ren, säker och typgodkänd lösullsisolering av glasull. • Obrännbart material - Euroklass A1 • Isoleringen består till ca 80 % av återvunnet material Dessa egenskaper - och fördelar - kan inte någon annan lösfyllnadsisolering ...

Byggnadstekniska detaljer

7 Hemsidor till några materialproducenter: • www.isover.se (glasull -"gullfiber") • www.paroc.se (stenull -"rockwool") • www.trainformation.se (trä) • www.optiroc.se (puts och leca) • www.yxhult.se (lättbetong) • www.hultategel.se (tegel)

Skillnader som märks

Regelverk isolerat med glasull efter 50 min brand glasull Rockwool stenull Efter 50 min är det hål i konstruktionen som är isolerad med glasull, medan gipsplattan bakom Rockwool stenull är intakt.

Ecophon Focus™ B

SYSTEM OCH PRODUKTBESKRIVNING Absorbenterna har en kärna av glasull, med ytskiktet Akutex FT på den exponerade ytan. Baksidan är belagd med glasfilt.

Tema i detta nummer

Cellulosamate-rialen ger en jämnare luftfuktighet och gör att materialet är tåligare mot fukt och minska Rekommenderas Accepteras Undviks Cellulosafiber* Cellglas Cellplast EPS Fårull* Lättbetong Glasull Hampafiber Lättklinker Stenull Kokosfiber Perlit Polyuretan Kork Polyester Kutterspån Skumbetong Linfiber* ...

Ecophon Master™ B

SYSTEM OCH PRODUKTBESKRIVNING Absorbenterna har en kärna av glasull. Den exponerade ytan finns med tre olika ytbehandlingar för olika absorptionsbehov: alpha, beta och gamma.

BYGGVARUDEKLARAT ION

Materialåtervinning är möjlig Ja Nej Ange hur materialet i varan kan återvinnas Koppar, polyeten och glasull kan omsmältas Energiutvinning är möjlig (gäller polyetenplast) Ja Nej Energiutvinning rekommenderas Ja Nej Redovisa om risk föreligger för särskilt miljöbelastande emissioner vid ...

CTC Safir 90 Varmvattenberedare - Konstruktion ...

• Produkten är isolerad med miljövänlig glasull för bra isoleringsförmåga • Mycket hög verkningsgrad • Kompakt yttermått om ø 40 x 105 cm, vilket gör den lättplacerad

Textilklädda

Textilklädd fyllning i glasull. Edsbyn standardtyg eller valfritt kundtyg kan erhållas. Alternativ fyllning i klar plexiglas. Absorption: Dämpning: 0,60 7 a w s,w Δ L TEKNISK SPECIFIKAT ION Textilklädda Skärmväggar