Sputtr.com | Alternative Search Engine

Glavni

Q- vrućica: klinička, laboratorijska, epidemiološka i ...

Iako infi cirani krpelji mogu prenosi-ti infekciju na ljude, glavni put prijenosa C. burnetii sa životinja na ljude je udisanje infi ciranog aerosola.

Milan Bjelica Objavljeni radovi

Glavni projekat za dobijanje dozvola za koriš ćenje radio-frekvencija - EUNET d.o.o., bazna stanica "Intercontinental (Beograd)", 2005. 5. Glavni projekat lokalne ra čunarske mreže i telefonije u zgradi Narodne skupšti ne

Q-groznica Q Fever

Iako je primarno prirodnožarišna zoonoza, ova se bolest otisnula iz svojih prirodnih žarišta, adaptirala se na domaće životinje, ovce i krave, u novije vrijeme i koze, koje su glavni izvor infekcije za ljude.

ZNA^AJ POREKLA PROIZVODA U EVROPSKIM SPORAZUMIMA O TRGOVINI

Glavni razlog za to su, verovatno, prili~no restriktivna pravila porekla proizvoda koja je nametnula EU, zajedno sa tro{kovima dokazi-vanja ispunjenosti ovih pravila.

GLAVNI PROJEKAT INSTALACIJE GROMOBRANA ZA ZAŠTITU KONTEJNERA ...

Vodeći sistem integrator u Srbiji Milentija Popovića 32a 11070 Novi Beograd tel. 011/311-4535 011/311-6198 fax. 011/314-8311 Žiro račun: 275-2218828081109-15 Matični broj: 20194596 Šifra delatnosti: 74203 PDV: 278675596 PIB: 104593699 Br ...

OSTANKI DITIOKARBAMATOV V GOMOLJIH KROMPIRJA

Po dveh tednih so glavni metaboliti: elementarno veplo, EBIS, ETU, EU in etilendiamin. Na paradi niku sta bila maneb in zineb najdena po 3 tednih v konc. < 1 mg/kg, še zastopana pa po 10 tednih (Nash in Beall, 1980).

UTICAJ ŽENSKIH POLNIH HORMONA NA PARODONCIJUM TOKOM ...

od najčešćih oboljenja čoveka i glavni uzrok gubitka zu ba posle 45. godine života u našoj sredini. Smatra se da ženski polni hormoni mogu da menjaju odgovor paro

MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS

U članku „ Velika transformacija Centralno-Istočne Evrope: uspon i pad ", koji objavljujemo u ovom broju, János Kornai * smatra da ekonomsku i političku transformaciju postsocijalističkih zemalja karakteriše glavni pravac 2 koji ih vodi u kapitalistički ekonomski poredak, kombinovan sa ...

GLAVNI POKROVITELJ: SPONZORJI: KONFERENCA ZDRUŽENJA ...

GLAVNI POKROVITELJ: SPONZORJI: KONFERENCA ZDRUŽENJA POSLOVNIH FINANČNIKOV SLOVENIJE 16. in 17. 9. 2010 v hotelu Bernardin v Portorožu »Kako izboljšati učinkovitost

ZBORNIK - MATICE SRPSKE ZA DRUŠTVENE NAUKE

Glavni centar za porodiånu edukaciju je osnovan u ranim 1980-im godinama. Tokom 1980-ih, Vesto lito je još jednom pribavio nove materijale za svoj kliniåki rad i