Sputtr.com | Alternative Search Engine

Globalnih

EFEKTI MEDIJSKE GLOBALIZACIJE NA OP Ć U KVALITETU ...

u smjeru globalne ekonomije, globalne zajednice, globalnih medija i dr. Globalizaciju zasigurno pospješuju i nove, moderne tehnologije, osobito one informacijske, homo‐

BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2011

2011_BrandZ_Top100_Report.pdf. BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2011 # Brand Brand Value % Brand Value 2011 ($M) Change 2011 vs. 2010 # Brand Brand Value % Brand Value 2011 ($M) Change 2011 vs. 2010 1 153,285 84% 2 111,49 8-2% 3 100,849 17% 4 81,016 23% 5 78,243 2% 6 * 73,752 8% 7 ...

19. Stoletje G. Mendel odkrije vzorce dedovanja 20. Stoletje ...

19. Stoletje G. Mendel odkrije vzorce dedovanja 20. Stoletje J. Watson in F. Crick leta 1953 razkrijeta strukturo DNA 21. Stoletje Era funkcijske genomike in globalnih

TRENDS IN INTEGRATED DESIGN OF MODERN COMBATANTS SHIP ...

porast globalnih asimetričnih prijetnji. Zbog svih tih okolnosti, projekt suvremenog ratnog broda sve se više i više udaljava od tzv. projekta ”središnje platforme” prema

The relationship between Early Holocene climate change and ...

EK - Pri pojasnjevanju epizod velikih preoblikovanj naselij in dru! beno-ekonomskega preho-da v prazgodovini Srednjega Vzhoda ( e.g. , neolitika), se obi"ajno sklicujemo na epizode globalnih klimatskih sprememb.

RAZVOJ MISLI O ZNA^AJU I POTREBI ZA[TITE BIODIVERZITETA

Ve}ina masovnih iz~eznu}a bila su uzrokovana jednom ili kombinacijom ve}eg broja globalnih klimatskih promena, koje su bile toliko intenzivne da su u kratkom vremenskom periodu dovodile do

THE POLITICS OF GLOBALIZING EXPATRIATE ASSIGNMENTS: A ...

967 UDK 325.2:325.6:338.984.4:338.014 Marina Dabić Izvorni znanstveni rad THE POLITICS OF GLOBALIZING EXPATRIATE ASSIGNMENTS: A TRANSACTION COST ANALYSIS U ovom članku autori analiziraju političke i ekonomske aspekte zasebnih oblika iseljeničkih asignacija u više domaćih i globalnih ...

Ovo je vreme komunikacija. Visoka tehnologija

Ovo je vreme komunikacija. Visoka tehnologija je omogućila prenos svih energetskih oblika. Od onih jednostavnih, dostupnih pojedincu, do onih globalnih, kojima se manifestuje sveopšta pripadnost ljudskoj zajednici.

Vera Urlep Šalinović – LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA ...

V drugi fazi se aktivacija koagulacije nadaljuje, vendar so že prisotni znaki porabe, ki se pri nosečnicah in porodnicah kažejo v normalizaciji globalnih testov hemostaze.

Ratarstvo i povrtarstvo Field and Vegetable Crops Research

... Llamas, Elena Prats, Diego Rubiales 439-442 Resistance of Cool Season Food Legumes to Ascochyta Blight / Otpornost povrtarskih mahunarki umerenih klimata prema parazitima iz roda Ascochyta Diego Rubiales, Sara Fondevilla Agroklimatologija / Agroclimatology 443-450 Proizvodnja kukuruza u uslovima globalnih ...