Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gmajni

LIBRI ONCOLOGICI

1 article libri oncol., vol. 35 (2007), no 1-3, 1 - 5 a preliminary report of the osijek-baranja county, croatia, on implementation of the national program for breast cancer screening senka samard@i] 1, ljiljana majnari] 2, tibor santo 1, nikola kraljik 1, rudika gmajni] 2, zdravko ebling 2 and barbara ebling 3 1 ...

LAGOJA d.o.o. Na gmajni 22, MENGEŠ

http://www.lagoja.si/ e-mail : lagoja.doo@siol.com. LAGOJA d.o.o. LAGOJA d.o.o. Na gmajni 22, MENGEŠ Na gmajni 22, MENGEŠ CENIK 2009 Tel.: 01 / 723 00 40 Tel.: 01 / 723 00 40 Fax : 01 / 723 00 45 Fax : 01 / 723 00 45 http://www.lagoja.si/ PROIZVODNI PROGRAM BOJLERJEV e-mail : lagoja.doo@siol ...

lagoja.doo@siol. com

LAGOJA d.o.o. Na gmajni 22, MENGEŠ. LAGOJA d.o.o. LAGOJA d.o.o. Na gmajni 22, MENGEŠ Na gmajni 22, MENGEŠ Tel.: 01 / 723 00 40 Tel.: 01 / 723 00 40 Tel.: 01 / 723 00 40 Fax : 01 / 723 00 45 Fax : 01 / 723 00 45 Fax : 01 / 723 00 45 http://www.lagoja.si/ http://www.lagoja.si/ CENIK 2009 lagoja ...

VISOK IZKORISTEK (PREKO 90%)

nizka raven hrupa kompaktna naprava enostavna uporaba enostavno vzdrŽevanje. a b c d ef mikro-kogeneracija visok izkoristek (preko 90%) nizka raven hrupa kompaktna naprava enostavna uporaba enostavno vzdrŽevanje www.ekovit.si info@ekovit.si na gmajni 17a, 1234 mengeš • t: 041 460 380 1 ...

PROŠNJA ZA DONACIJO

preselili na travnik na Gmajni na Brodu. Janez Šimenc se je dogovoril z lastnikom zemljišča, kmetom Maksom, za najem igrišča. Zbirali so prispevke po 100 dinarjev, dokler niso zbrali 20.000 dinarjev, kar je bilo dovolj za najemnino.

IP200 TEHNIČNI PODATKI:

Elektrika in toplota v lastni kotlovnici Ekovit d.o.o. • Na gmajni 17A, 1234 Mengeš • T: 041 460 380 • www.ekovit.si • info@ekovit.si

XVI. kongres obiteljske medicine

Pani*ni por eme**aj u ambulanti obiteljske medicine-prikaz slu*aja Jana Pu*ai**, Rajka Gop*evi**, V anja Dekleva Ovisnost o alkoholu u osje*ko-baranjskoj *~upaniji Senka Samard*~i**, Ana Birti**, Nikola Kraljik, Lidija Prli** 20.30 Sve*ana ve*era 09.00 - 10.00 Radno predsjedni*atvo: Rudika Gmajni**, Mirica ...

Konsolidirano poročilo posebne revizije Luke Koper d.d . 20 ...

103 Konsolidirano poročilo posebne revizije LUKE KOPER d.d. Ugotovitve  Luka Koper je v obdobju 2007-2008 od posameznikov kupila 63 hektarjev industrijskega zemljišča v Orleški Gmajni.  Razumemo, da je bil odkup del strategije Luke Koper za razvoj novega Evropskega distribucijskega centra ...

DD_1011.dPage - 52, 53, 54

Jesenvmatičnemnasaduv Črnuški gmajni. 3. Tudikojeseninzimaoklestitazele-nje, ostanestrukturaokrasnihtrav. 4. »Meglica«zenegaodrondojevv LJu-bljani: okrasnatravavdružbidresniin gavre.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. 1000 ...

... IG-IŠKA LOKA - IŠKA VAS - IG - ZAPOTOK odhod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zapotok K-5:06-6:44---10:44---14:44-16:44 Ig Ap-5:22-7:00---11:00---15:00-17:00 Ig AP 4:50 5:22 5:50 7:007:309:009:3011:0011:3013:0013:3015:0015:3017:00 Iška Loka 4:475:245:527:027:329:029:3211:0211:3213:0213:3215:0215:3217:02 Na Gmajni 4:465 ...