Sputtr.com | Alternative Search Engine

Govedo

Bulgarian native(autochthonous) breeds

Bulgarian native(autochthonous) breeds CATTLE 1. Gray native cattle (Mestno sivo govedo in bulg. ) 2. Gray Iskar cattle ( Sivo Iskarsko govedo in bulg.

Rare Breeds and Varieties of the Balkan

54 Iskursko Govedo Local names: Istursko Govedo; Boz Step; Plevne; Iskar Cattle; Grey Iskur; Thracian; Iskyrsko sivo govedo The Iskursko Govedo is found around the Iskar, Vitt and Ossam rivers and descends from local Grey cattle.

Šifra kategorije Deskriptor

pure.bred breeding animals) 01029021 govedo,domaČe pasme,mase od 80 kg do 160 kg, za zakol 0102.90.21 domestic bovines of a weight of between > 80 kg and <= 160 kg, for slaughter 01029029 ivo govedo,domaČe pasme,mase od 80 kg do 160 kg,drugo 0102.90.29 live domestic bovines of a weight of > 80 kg and <= 160 ...

č ij z omejenimi ij z omejenimi mo mo ž ž nostmi za ...

Izobra Izobra ž ž evalni seminar: Prireja mleka in mesa na Obmo evalni seminar: Prireja mleka in mesa na Obmo č č jih z omejenimi jih z omejenimi mo mo ž ž nostmi za kmetijsko dejavnost nostmi za kmetijsko dejavnost Ljubljana, 17.

RJ AVO GOVEDO

LIST ZVEZE REJCEV GOVEDI RJAVE PASME Poštnina plačana v gotovini pri pošti 2380 Slovenj Gradec april 2006 ISSN 1318-4520 RJ AVO GOVEDO Krava SAŠA SI 1923121 Šampionka razstave Komenda 2005, Rejec Peter Popič 8

R”AVNA AZSTAVA - katalog raztavljenih živali Komenda, 8 ...

Rjavo govedo je najbolj razıirjeno na obmoŁju Kmetijsko gozdarskih zavodov Nova Gorica, Novo Mesto, Ljubljana in Celje. Rejci rjavega goveda so Łlani obmoŁnih

Ormoška cesta 28 – 2250 Ptuj Telefon: (02) 749 36 13 ...

OSEMENJEVALNI CENTER PTUJ – MURSKA SOBOTA OSEMENJEVALNI CENTER PRESKA KATALOG BIKOV 2012 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

S I M E N T A L A S K O G O V E D O

Ovo plemenito i krupno govedo prošireno je kao čistokrvno ili kao oplemenjivač na gotovo cijelu Europu, dominantno je govedo srednje Europe, odakle je simentalac potisnuo ili pretopio gotovo sve druge kombinirane i radne pasmine.

info@liska.si - / Bodies approved or recognised for ...

(a) Govedo / Bovine species Država članica / Member State Slovenija/ Slovenia Seznam ustanov iz člena 1(b) Direktive 77/504/EGS, uradno priznanih za vodenje ali pripravo rodovniški

PROIZVODNJA MESA

Ovdje će biti opisane usporedne osobitosti probave u domaće svinje i kokoši, kao predstavnika životinja koje imaju jednostavni želudac, i osobitosti probave preživača, životinja koje imaju složeni želudac (govedo, ovca, koza). 3.1.Osobitosti probave u svinje Iako je svinja svežder i u ...