Sputtr.com | Alternative Search Engine

Grafikon

PSIHIJATRIJSKI ASPEKT POČINILACA KRIVIČNOG DELA UBISTVA I ...

Eskulap Eskulap 2007;2(3):36-42 Studentski radovi Studentski radovi 41 3%3% 3% 50% 0% 3% 94% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% alkohol PAS alkohol i PAS negativna počinioci krivičnog dela ubistva počinioci krivičnog dela kradje 2 =18,74; p<0,001 Grafikon 13.

AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA G E N D E R B ...

210.000 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 Djevojcice Girls Djecaci Boys Grafikon 11: Graph 11: 39

3 Cylinders - 719 cc's - 20bhp @ 3600rpm - Weight 130kg

BD722SD - 20bhp Standard Specification Beta Marine BD 722SD Saildrive unit - with a 3 cylinder, naturally aspirated, diesel propulsion engine developing 20bhp at 3,600 rpm and a swept volume of 719 cc's.

IELTS Writing component

Preparing for the IELTS test with Holmesglen Institute of TAFE IELTS Writing component

PNEUMON

Kod vrednosti РаОг ona je pozi-tivna i r = 0,692, a kod SaCh je takođe pozitiv-na, r = 0,506 (grafikon 3). Najniža korelacija je dobijena za vrednosti PEF-a i IGV-a, i to negativna, a r = 0,462.

wordpress.eskuvonklesz.hu

q>qoiqb>qibjh>bqq r wp jfq hbobp ,bj pwlid iq>q h>q # ph § s f mloq ilh % l ld i b il d l h f hk fw c lib iop qjhs b§p pso@w> f bobpq

ANALIZA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA ZBOG AKUTNOG POGORŠANJA ...

Grafikon 3. Polna struktura hospitalizovanih pacijenata po godinama Distribucija hospitalizacija po mesecima u petogo dišnjem periodu prikazana je na Grafikonu 4.

NEUROPSYHOLOGICAL PROFILE OF DEMENTION WITH LEWY-BODY T AND ...

PB (p=0.000;p<0.01) (grafikon 1) (30). Pa`nja kod DLT i AB Na{e istra`ivanje je pokazalo razlike u pojedinim komonentama pa`nje kod ispitivanih grupa (DLT vs

UTJECAJ TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE NA PRINOS LUBENICA U ...

Uzgoj na crnoj polietilenskoj foliji s prekrivanjem usjeva prozirnom polietilenskom folijom se značajno razlikuje u odnosu na crnu polietilensku foliju bez prekrivanja usjeva i golo tlo bez prekrivanja usjeva. (p 0,05) (Grafikon br.4). Grafikon br. 4: Sadr aj suhe tvari (%) Graph 4 Dry matter content (%)

Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih - modeli prevencije

Interaktivne radionice izrađene su tako da uključuju sljedeće teme: samopoštovanje i slika o sebi, komunikacijske vještine koje uključuju: aktivno slušanje, asertivno ponašanje , razumijevanje svo-jih i tuđih osjećaja, poštivanje drugih, razgovor Grafikon 3.