Sputtr.com | Alternative Search Engine

Grodkowie

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD ...

1/8 regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej spÓŁdzielni mieszkaniowej w grodkowie rozdział i podstawa prawna §1.

Harmonogram pe¯nienia dyŜurów przez Punkt Konsultacyjny w ...

harmonogram_dyzur-grodkow harmonogram_dyzur-grodkow. Harmonogram pe¯nienia dyŜurów przez Punkt Konsultacyjny w Cechu Rzemios¯ RóŜnych w Grodkowie Rok 2009 Lp.

DZIENNIK URZĘDOWY

Rady Gminy Chrząstowice nr IV.28.2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości: 2404. 575 – Rady Miejskiej w Grodkowie nr VIII/42/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w ...

DZIENNIK URZEDOWY

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 49 - 2811 - poz. 1602 1602 Uchwała Nr VI/77/07 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wojsław Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Pasze dla tucznikow

Pasze dla tucznikow. 2008-04-15 ANIMEX - Zak¯ady Drobiarskie Spó¯ka Akcyjna Oddzia¯ w Grodkowie 49-200 Grodków, ul.

Zaø * cznik Nr 2 - KONKURS - Gimnazja + Zasadnicze Szkoøy ...

... OBè*K Gimnazjum Nr 1 we Wrocøawiu Katarzyna RÓLCZY*SKA 46 72 88 80 80 69 82 516 XXV èukasz KRÓLIK Gimnazjum w Granowcu Mrosøaw OSTOJAK 48 64 73 60 100 91 80 516 XXVI Przemysøaw SZPECI*SKI Gimnazjum w Zespole Szkóø Publicznych w Rymaniu Ireneusz PIECYK 72 84 89 80 0 91 94 511 XXVII Daniel KAèAT Gimnazjum Nr 1 w Grodkowie Jacek MUZIEWICZ ...

w*sprawie*zwolnień*przedmiotowych*od*podatku*od*nie

1 UCHWAŁA*NR*XV/167/08** RADY*MIEJSKIEJ*W*GRODKOWIE* z*dnia*27*lutego*2008*r.* * w*sprawie*zwolnień*przedmiotowych*od*podatku*od*nie ruchomości*dla* przedsiębiorców*w*związku*z*tworzeniem*i*utrzymanie m*miejsc*pracy*na* terenie*Gminy*Grodków*stanowiących*regionalną*pomoc *inwestycyjną.

Podziały administracyjne Śląska Opolskiego w latach 1973 ...

... Gogolinie, Grodkowie, Kietrzu, Kluczborku, Kolonowskiem, Krapkowicach, Leśnicy, Lewinie Brzeskim, Namysłowie, Nysie, 6 Dz. U. WRN 1975, nr 7, ...

w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok

Id: VDJHM-XETQE-XFIGK-UHUJA-CFGEY. Projekt Strona 1 Projekt z dnia 29 grudnia 2010 r. Zatwierdzony przez ..... UCHWAŁA NR IV/.../10 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d" i „i ...

Kuratorium Oświaty

Potoczna Jolanta nauczyciel Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Grodkowie 103. Prokop Robert nauczyciel Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Grodkowie 104. Przepiórkowska Grażyna nauczyciel Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 105.