Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gubitkom

TURIST IČKO POSLOVANJE

8.4 Opisuje postupak u slucaju poslovanja sa gubitkom 8.5 Instrumenti placanja u turistickoj agenciji 9. Planiranje u turistickoj agenciji (pojam i znacaj)

Darja Maslić Seršić

Invited Lectures and Conference Presentations Maslić Seršić, D. i Šavor, M.: Suočavanje s gubitkom posla (Coping with job loss). 80 godina

Rezistencija na antibiotike u Pseudomonas aeruginosa

neracije, a u kombinaciji s gubitkom porina OprD i na karbapeneme. Ste~ene β--laktamaze u pseudomonasa mogu biti serinske, iz klase Ai D te metalo- β-lakta-

Influence of mental disorders on working ability assessment

je 921 sa potpunim gubitkom radne sposobnosti (I kategorija invalidnosti), a 871 osoba sa preostalom radnom sposobnoš-ću (invalidnost III grupe).

Implantoprotetička terapija u donjoj bezuboj čeljusti - prikaz ...

na donjoj čeljusti nastaju gubitkom zubi. Temelj za uspješnu izradbu donje potpune proteze, uz pravil-nu upotrebu kliničko-tehnoloških postupaka, jest

Pismo uredniku Letter to the Editor Unclear in the article Nejasno ...

gubitkom vremena, no lijeËnici primarne zdravstvene za-πtite (prvenstveno HMP) joπ uvijek ne nalaze ni interesa, ni volje, a niti odgovornosti da se prihvate tog posla...”

Pagetova bolest kostiju: prikaz slučaja Paget’s Disease of the ...

vršiti malokluzijom i gubitkom zuba, a u teškim slučajevima tu je i povećani kranium uz poteškoće u održavanju položa-ja glave (10). S PBK-om glave i kralježnice ...

Zadnjih godina, paralelno sa gubitkom vrijednosti u društvu ...

Goru ći problemi u školstvu, 1/3 Goru ći problemi u školstvu Zadnjih godina, paralelno sa gubitkom vrijednosti u društvu, dogodile su se popratne

CASE REPORT

akutnim bolnim gubitkom vida i dislokacijom providnog sočiva u prednju očnu komoru nakon kontuzione povrede levog oka. Pacijentkinja je

PEDESET GODINA PETROKEMIJSKE PROIZVODNJE PLASTIKE U HRVATSKOJ ...

Gubitkom velikog dijela tržišta bivše države te liberalizacijom domaćeg tržišta prema inozemnoj konkurenciji, domaća se industrija našla u poteškoćama.