Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gviszonylatban

ferbok 2009 tájékoztató

VÌznyom·s sz¸ksÈglete minimum 1 bar (norm·lis kˆr¸lmÈnyek kˆzˆtt a bÈrh·zak legfels*Q emeletÈig is kb. 2 bar a vÌznyom·s, a h·lÛzati keresztmetszet pedig b·rmilyen megfelel*Q. Ez a kÈsz¸lÈk az eddig ismert ˆblÌt*Qkhˆz kÈpest vil·gviszonylatban is ˙j elven m*qkˆdik, ugyanakkor ...