Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gwiazdowska

Vol. 57, No 3, 2008

The most frequently detected, but not the most toxic mycotoxins produced by Fusarium, are fumonisins Effects of Propionibacterium on the Growth and Mycotoxin Production by some Species of Fusarium and Alternaria DANIELA GWIAZDOWSKA 1, KATARZYNA CZACZYK 2, MARIAN FILIPIAK 1 and ROMUALD GWIAZDOWSKI 3 1 ...

POSTER PRESENTATIONS

RURA K., BŁASZCZYK A., GWIAZDOWSKA D., JASICZAK J. Silver nanoparticles as the antimicrobial additive to emulsion paint A-14. SALERNO-KOCHAN R. Research on evaluation of formaldehyde content in textiles A-15.

GAZETTE PHONE -FR 4-4141 SCHENECTADY GAZETTE, SATURDAY ...

Gwiazdowska. Tuesday Postep Group 878 will install newly elected officers at the home after the business meet­ ing at 7:30 p.m. Mrs. Eleanor

An analysis of calibration coefficients measured in water and ...

Pol JMedPhysEng. 2008;14(2):113-121. PLISSN 1425-4689 doi: 10.2478/v10013-008-0010-4 website: http://www.pjmpe.waw.pl Wojciech Bulski, Piotr Ulkowski, Barbara Gwiazdowska, Joanna Rostkowska An analysis of calibration coefficients measured in water and in air for Farmer-type cylindrical ...

Analysis of Calibration Coefficients of Plane-Parallel Markus ...

Pol JMedPhysEng 2007;13(3):163-174. PLISSN 1425-4689 doi: 10.2478/v10013-007-0015-4 website: http://www.pjmpe.waw.pl/ Wojciech Bulski, Piotr Ulkowski, Barbara Gwiazdowska Analysis of Calibration Coefficients of Plane-Parallel Markus Type Ionization Chambers Calibrated in Co-60 and Electron Beams ...

www-pub.iaea.org

The influence of IAEA standard holder on dose evaluated from TLD samples, Phys. Med. Biol., 41, 1-9, 1996, 41: 465-473, 1996 [9] Izewska J., Novotny J., Gwiazdowska B., Kindlova A., Kontra G., Van Dam J., Dutreix A., van der Schueren E.: Quality Assurance network in Central Europe.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STANDARDS AND CODES OF PRACTICE IN ...

... J. Zoetelief Netherlands Recommendations for patient dosimetry in diagnostic radiology using TLD 47P F. Pernicka IAEA Comparison of TLD air kerma measurements in mammography 48P Y. Picard Canada Clinical diagnostic Compton scattering X-ray spectrometry using simulated HPGe detector responses 49P B. Gwiazdowska ...

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU

Uwaga ogólnaKonsultant krajowy w dziedzinie fizyki medycznej i inżynierii medycznej - Pani prof. Barbara Gwiazdowska W tekście występują tylko technicy elektroradiologii, podczas gdy przy obsłudze urządzeń radiologicznych (diagnostycznych i terapeutycznych) zatrudniani są również inni technicy (np ...

dodanie kolejnych obiektów w ramach metody. Lista badań ...

Anna Gwiazdowska − Kierownik Oddziału Badań Żywności i Przedmiotów Użytku (Ż) mgr inż. Beata Bzoma − Kierownik Pracowni Badań Fizykochemicznych Żywności (ŻC) mgr inż.

(Konkurs Kolêd Wyniki)

III miejsce – Aleksandra Gwiazdowska SP 50 Kategoria Szkoła Podstawowa – Zespół/Chór: I miejsce – Aniołki SP 4 II miejsce – Promyczki – SP Jabłoń Kościelna