Sputtr.com | Alternative Search Engine

Haddii

Hysterectomy

Waxa laga yaabaa in meesha lagaa qalay ay leedahay: * Tolmo iskeed u milanta ama u baaba'aysa. * Qabatooyin/sharootooyin kuwaasoo badanaa lagaa saari doono dhawr maalmood qalitaanka ka dib. * Qabatooyinka "Steri-strips" iskood ayay u soo dhici doonaan 7 ilaa 10 maalmood gudahood. Haddii laguu sameeyay ...

MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus)

Badi caabuqa/fashfashka "staph," oo uu ku jiro MRSA, waxa lagu daweyn karaa antibiyootikada qaarkood. Haddii dhakhtarkaagu uu kuu qoro antibiyootiko, waxa si aad muhiim u ah inaad dhamaan dawooyinkaaga u qaadatid sida laguu sheegay, xiitaa haddii caabuqa/fashfashka aad ka soo fiicnaato. Haddii kiriim ...

STUDY QUESTIONS FOR THE NEW VERSION OF THE NATURALIZATION EXAM

Waxaad eegtaa Qaybta E haddii aad doonayso macluumaad dheeraad ah. 1. What is one right or freedom from the First Amendment? Speech; religion; assembly; press; petition the government 1.

Eating and drinking before anesthesia or sedation (Somali)

Tani waa muhiim maxaa yeelay, haddii ay hunqaaco ka timaado marka la suuxiyo ama la seexio ka dib, cuntada ama dareeraha ka yimaadaa waxay gali karaan sanbabada.

Sidee Loo Isticmaalaa Kaarkaaga VISION EE KANSAS

Haddii aadan arkin calaamadda Kaarka Vision, maamulaha dukaanka weydii haddii aad kararka dukaanka u isticmaali kartid si aad cunto iibsatid ama lacag caddaan ah laguugu soo celiyo.

Kaydinta Daawooyinka - translationof Good Storage Guidelines

Haddii goobi dib u sii buqshadaynayso agabka qaarkii, meel u goonni ah oo nadaafaddiisu sugan tahay ugu talo gal. Halka laga bixinayo/qaadayo ha u dhowaato.

Waa maxay gudniinka?

Haddii wiilkaagu isticmaalo deybar, ka eeg dhiig ama dheecaan mar kasta oo aad ka beddesho. U nadiifi sida caadiga ah intaaadan deybarka cusub u xirin.

Fire safety in the home - Somali version

Haddii aysan dhawaaqin, waxaad u baahan tahay inaad badasho batariyada. • Haddii qalabkaaga ku dhawaaqa qiiqa uu si joogto ah u fooriyo, waxaad u baahan tahay inaad si dhaqso ah u badasho batariyada.

State of Minnesota

Haddii masaruufka ubadka la amro, iyo haddii aan aniga ku guul-dareysto in aan bixiyo masaruufka ubadka, waxaa leygu heli karaa yasniinta maxkamada, ama waxaa leygu eedeyn karaa dambi.

Jimicsiga iyo Sonkorta

Iska cabbir sonkorta dhiigga ka hor intaanad bilaabin jimicsiga.  Haddii sonkortaadu hoosayso (ka hoosayso 90mg/dl), qaado cunto fudud oo bur ama daqiiq-noqde ku jiro ka hor intaanad bilaabin.  Haddii sonkortaadu sarayso (ka sarayso 300 mg/dl), mudo dib u dhig jimicsiga.