Sputtr.com | Alternative Search Engine

Handledare

MALMÖ HÖGSKOLA HÄLSA OCH SAMHÄLLE DOKTORSAVHANDLING 2010 ...

MALMÖ HÖGSKOLA HÄLSA OCH SAMHÄLLE DOKTORSAVHANDLING 2010:2 ELISABETH CARLSON SJUKSKÖTERSKAN SOM HANDLEDARE Innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors

ELISABETH CARL SON SJUKSKÖTERSKAN SOM HANDLEDARE

9 ABSTRACT Nurse education has undergone major changes during the last three decades, internationally as well as nationally. It is assumed that new and different nursing competencies will be needed in a rapidly changing society.

Forskningsprojekt, handledare & registrerade doktorander med ...

Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen (FFU) Nationella forskarskolan i vård och omsorg Avhandlingens titel/Projekttitel på ansökan 1 Health Promotion in diabetes care: Studies on adult type 1 diabetes patients Wredling, Regina KI Amsberg, Susanne (disputerad) 2 Evaluering av ...

Ekoteknik,120/160 poäng Miljövetenskap B Kurs: Ekoteknisk ...

Handledare: Andreas Englund PRODUKT- OCH AFF˜RSUTVECKLING Œ Användning av återvunnen frityrolja till produktion av biodiesel för marin användning

Examensarbete nr 46 Institutionen för sydsvensk ...

Examensarbete nr 46 Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Alnarp oktober 2003 Magnus Orsander Handledare: Per-Magnus Ekö Skogsskötsel för att minimera

UMEÅ UNIVERSITET Kulturgeografiska institutionen ...

UMEÅ UNIVERSITET Kulturgeografiska institutionen Kulturgeografi C, inriktning mot turism Höstterminen 2006 Handledare: Dieter K. Müller Samisk turism i

The Ovulatory Process Studies in the human and the rabbit

Handledare Bitr. Handledare Bitr. Handledare Prof. Mats Brännström Prof. Per Olof Janson Med. Dr. Karin Sundfeldt Opponent John A. McCracken College of Agriculture and Natural Resources University of Connecticut, USA

Projektsammanfattning konsultation dec07

Medarbetares specifika roll/insatser i projektet: handledare Nuvarande anställning: lektor, sjuksköterska Titulatur: PhD Beräknad arbetsinsats % av en heltid: 10 Bertil Marklund FoU-enheten, Primärvården, Falkenberg Medarbetares specifika roll/insatser i projektet: Handledare Nuvarande ...

The role and influence of the Architect in industrialized ...

Arkitektens roll i industrialiserat byggande The role and influence of the Architect in industrialized building ANNA THOMSEN Handledare: Tim Delshammar, Sveriges lantbruksuniversitet, Landskapsutveckling Handledare: Anna Kadefors, Chalmers Tekniska Högskola, Teknikens ekonomi och organisation ...

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Två dagars fördjupning Niklas Törneke Psykiater, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi Acceptance and Commitment Therapy