Sputtr.com | Alternative Search Engine

Harrastuksia

"Elämyksiä, harrastuksia ja virastoja"

1. Tarkastelun lähtökohtia Tässä raportissa kuvaillaan ja eritellään nuorten syrjäytymisen pysäyttämiseen tähtäävää projektia "Elämysten kautta ammattiin".

HENKILÖKOHTAINEN APU

HENKILÖKOHTAINEN APU 4/8 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2010, www.hk-apu.fi MINULLE TÄRKEÄT ASIAT Mitä harrastuksia minulla on? Mitä harrastuksia haluaisin kokeilla?

Internet ja harrastukset

Harrastuksia ei kuvata pelkästään jollakin tavalla erillisenä vapaa-ajan vietteenä, vaan pitkäkestoisina ja vakavina toimintoina, joihin liitetään myös henkilökohtaisen kehittymisen elementtejä.

Nuorten Akatemia ja Nuori Suomi ry Nuorten harrastuskysely ...

Suosituimpia harrastuksia ovat omatoiminen liikunta (62 %), liikunta urheiluseurassa (40 %), lukeminen/kirjoittaminen (28 %) , tietokoneharrastukset (25 %) ja musiikkiharrastukset (23 %).

Uusi Martinlaakson Ostari

01 02 03 ostari on osa sujuvaa arkea-riittävä, nopea ja helppo. vahva ja vakiintunut kauppapaikka sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä.

CURRICULUM VITAE

OTHER RELEVANT INFORMATION Loppuunvoivielälisätämuitaasioita, joist a arveleeolev anhyötyä: harrastuksia, kirjoituksiaan, yhteiskunnallisiatehtäviä, aktivisiajäsenyyksiäseuroissaym., tietokoneenkäytönosaaminen (Iam computer literate and manage the use of internetandthe main of fciceprorammes ...

Hakupapereiden tarkoitus

OTHERRELEV ANT INFORMATION Loppuunvoivielälisätämuitaasioita, joistaarveleeolevanhyötyä: harrastuksia, kirjoituksiaan, yhteiskunnallisiatehtäviä, aktivisiajäsenyyksiäseuroissaym., tietokoneen käytönosaaminen (Iamcomputerliter ate and manage the use of internetandthe main offciceprorammes ...

Normaalikoulun kerhotoiminta

Toiminnan tarjoaminen koulun yhteydessä antaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia harrastuksia ja saattaa toimia kannustimena myös niille, jotka eivät muuten harrastusten pariin hakeutuisi.

Hyvät muskarilaisten vanhemmat! 4.11

Hyvät muskarilaisten vanhemmat! 4.11.2010 Päiväkoti haluaa mahdollistaa omalta osaltaan pienten lasten harrastuksia. Tästä syystä päiväkodin sali on ollut muskarin käytössä.

"Ei liian tiukka meininki"

Lähes kolmannes nuorista ei ilmoita harrastavansa mitään, kun viidesosalla on kolme tai useampia harrastuksia. Nuoret olivat mielestään hyvinkin terveitä.