Sputtr.com | Alternative Search Engine

Havde

Det Etniske Gennembrud - Multicultural Literature in Denmark

Önder's protagonist has, through drinking the whisky, discovered something about herself, occasioned by fellowship in a homosocial environment in the midst of ethnic heterogeneity: "Det havde været sjovt sammen med pigerne, de havde grint og hørt musik, og hun kunne ikke huske, hvornår ...

VIDENSKAB OG PRAKSIS |ORIGINAL MEDDELELSE

Resultater: Efter et, to og tre års behandling var kompliansen hen-holdsvis 96%, 62% og 42%. 76% af patienterne oplyste, at de havde modtaget tilfredsstillende information vedrørende den far-makologiske behandling af lægen ved behandlingsstart.

Patientundervisning ved modermærkekræft - sekundærpublikation

Ikke-deltagerne havde dog signifikant højere mortalitet end deltagerne. I 1993 viste en amerikansk, randomiseret undersøgelse af un-dervisning af patienter med modermærkekræft i et tidligt sta-die, at interventionsgruppen havde signifikant bedre overle-velse og en tendens til længere recidivfri ...

Theoretical and comparative linguistics

I går havde han kun drukket hvidvin ___ adverbial to + finite verb to b. Hvidvin havde han kun drukket ___ i går object to +

VIDENSKAB OG PRAKSIS |ORIGINAL MEDDELELSE

De psykiatriske afdelinger i Københavns og Frederiksberg Kommuner (H:S) udfyldte den 6. november 2000 et skema med journalbaserede oplysninger for hver retspsykiatrisk patient, afdelingen havde behandlings-ansvaret for.

VOSSINGEN

Den lokale komites formand, Ole S. Vinje, bød forsamlingen velkommen paa komiteens vegne og fortalte lidt om det lokale Vosselag, som havde indbudt nationallaget til dette stevne.

VOSSINGEN

Den lokale komite, bestaaende af Sivert A. Lee, Alvin Nelson, Joseph C. Berge, Clarence Jordalen, Nils O. Vethe og Mrs. B. Logan, havde ordnet fortræffeligt.

MOBILGENERATIONENS KENNEDYMORD?

De fleste havde konstateret, at Osama bin Laden var hovedmistænkt (om end halvdelen havde problemer med at huske navnet), og næsten alle, at Arafat tog afstand fra angrebet; men at Afghanistans officielle reaktion også var afstandtagen, slog dårligt igennem.

WHAT ARE THE CAUSES OF CERVICAL SPINAL DEGENERATION?

Kun i 30 tilfælde havde man sørget for "blinding" så den der vurderede billederne ikke vidste hvad den undersøgte havde været udsat for. Dosis-respons var kun oplyst i fire tilfælde.

20030920 Christian Jensen

Dem, der havde bevist, at de var i stand til at skabe et tilfredsstillende afkast, og dem, der ikke havde bevist deres evner endnu. Dermed vil undersøgelser, der medtager nye kapitalfonde, vise et mere negativt afkast end undersøgelser, der kun medregner de virksomheder, der allerede har bevist ...