Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hemokultura

ZNAČAJ HEMOKULTURE U DIJAGNOSTICI BAKTERIJEMIJE I SEPSE

37 ZNAČAJ HEMOKULTURE U DIJAGNOSTICI BAKTERIJEMIJE I SEPSE Predrag Stojanović, Branislava Kocić, Dobrila Đorđević-Stanković, Gordana Ranđelović i Marina ...

PRIMENA BACTEC-A 9120 U OBRADI HEMOKULTURA U INSTITUTU ZA ZAŠTITU ...

Acta medica Medianae (2000) 5 15 -25 PRIMENA BACTEC-A 9120 U OBRADI HEMOKULTURA U INSTITUTU ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA U NIŠU Biljana MILJKOVIĆ-SELIMOVIĆ, Marina DINIĆ ...

DIAGNOSTIKA A LIEČBA SYSTÉMOVÝCH MYKÓZ

1 Úvod Systémové (invazívne) mykózy sú závažné postihnutia orgánov a tkanív mikrobiologickými hubami, najčastejšie v dôsledku zníženia lokálnej ...

"Dr VUKSANOVIĆ" Bar

CJENOVNIK - MIKROBIOLOGIJA. BIOHEMIJSKO - MIKROBIOLŠKA LABORATORIJA "Dr VUKSANOVIĆ" Bar Poslovni centar "Topolica G - 9" Tel/fax: 030 315 900 Mob: 069 038 130 E ...

BIOHEMIJSKI I HEMATOLOŠKI PRAMETRI

svetog save 28a 2430-804 bratstva i jedinstva 105/borČa 3322-723 poŢeŠka 80 3540-069 3540-069 gramŠijeva 1a ...

Opšti cenovnik usluga

Opšti cenovnik usluga ZA BIOHEMIJSKU, HEMATOLOŠKU I MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU Ul. Radoslava Gruji*a 1 • Beograd • tel/fax: 011 3444 859, 245 64 73 • mob ...

Zavod za mikrobiologiju

Zavod za mikrobiologiju Dijagnostičke procedure: Bakteriološka dijagnostika infekcija izazvanih aerobnim i anaerobnim bakterijama : Mikroskopski pregled ...

OBJEDNáVKA LABORATORNíCH VyšETřENí

ZDE NALEPTE ŠTÍTEK. BAKTERIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ (kultivace včetně citlivosti) Respirační systém, spojivka, ucho, dutina ústní Urogenitální systém ...

CENOVNIK LABORATORIJSKIH ANALIZA I USLUGA VAéI OD 01.07.2010.

Cenovnik Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Paster 1 CENOVNIK LABORATORIJSKIH ANALIZA I USLUGA VAéI OD 01.07.2010. BAKTERIOLOäKE ANALIZE Vreme Izdavanja Analiza

mikrobioloska analiza1

BAKTERIOLOGIJA Bris grla i nosa Bris grla Bris nosa Bris oka Bris oba oka Bris uva Bris oba uha Bris rane Bris ko e i sli*nog materijala Bris jezika Bris dojke Bris ...