Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hercegovini

DRUGA DRŽAVNA INVENTURA ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo No. 1, 2008 (1 - 34) UDK 630*52(497.6) DRUGA DR AVNA INVENTURA ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI - KOMPARACIJA REZULTATA PRVE I DRUGE INVENTURE ZA OBLAST 1. ∗ Second State Forest Inventory in Bosnia and Herzegovina - Comparison of the Results ...

Utjecaj tehnologije proizvodnje na prinos lubenica u ...

Povrdarstvo 44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma 131 Utjecaj tehnologije proizvodnje na prinos lubenica u jugozapadnoj Hercegovini Elma Sefo, Zdravko Matotan, Zrinka Knezoviš, Adrijana Majiš, Predrag Ivankoviš, Radica Šoriš Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet ...

LJUDSKA PRAVA I PRAVOSUĐE

LJUDSKA PRAVA I PRAVOSUĐE U BOSNI I HERCEGOVINI I zvještaj o provedbi preporuka u sektoru pravosuđa u BiH iz Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija 2010 - 2011 HUMAN RIGHTS AND JUDICIARY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA A report on implementation of the ...

ppf.unsa.ba

* Metka Hudina, Nikita Fajt, Franci Štampar Peach rootstock testing Ispitivanje različiih podloga za breskvu * Ivan Ostojić, Mladen Zovko, Danijela Petrović, Ana Sabljo Duhanov štitasti moljac + Bemisia tabaci (Gennadius), novi štetnik u Bosni i Hercegovini Tobacco whitefly , Bemisia tabaci (Gennadius ...

INTERNET I INTERNET OVISNOST U BOSNI I HERCEGOVINI

The Internet in Bosnia and Herzegovina: Some Indicators -- Short Survey Summary --INTERNET I INTERNET OVISNOST U BOSNI I HERCEGOVINI

OMLADINSKI KOMUNIKATIVNI CENT AR

Mi shvatamo da je uspostavljanje samoodr`ivog i tra-jnog mira u Bosni i Hercegovini dugotrajan proces. Mirovna edukacija (formalna i neformalna) mladih ljudi je neophodna jer im omogu}ava da nau~e o toleranciji, ljudskim pravima, demokratiji i vrijednostima gra|anskog dru{tva.

Ekonomske Regije u BiH

R adionicom o regionalnom ekonomskom razvoju i ulozi ekonomske zajednice koja je odr ana 18.09.2003. godine u Sarajevu , započinje realizacija projekta regionalizacije u Bosni i Hercegovini .

Nastavnici i suradnici

Izlaganje „Izobrazba nastavnika stranog jezika u Europi 21. stoljeća s naglaskom na nastavnike engleskog jezika u Hercegovini" na znanstvenom skupu „Korijeni i perspektive visokoga obrazovanja u Hercegovini, filozofski fakultet u Mostaru, 2009.;

Uvodno slovo Introduction

I kao u vecini drugih stvari, i na ovom polju u Bosni i Hercegovini sukobljavaju se razliciti inozemni interesi. Stoga i ne cudi cinjenica da je prvo domace bosanskohercegovacko društvo za osiguranje, Herceg Bosna, formirano tek 1910. godine.

A BIBLIOGRAPHY OF UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY HOLDINGS

Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini: unistavanje katolickih sakralnih objekata u Bosni i Herceogvini (1991.-1996.). / Glavni urednik: Ilija Zivkovic.